Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Подбор за заемане на длъжността звукоинженер

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукоинженер“ в сектор „Технологично развитие, проектиране, внедряване, обучение“, отдел „Технически“, дирекция „Техника“

Задължения на заемащия длъжността:

·  Да участва в реконструкцията и модернизацията на съществуващите и в изграждането на нови студийни обекти и съоръжения;

·  Да съставя задания, технологични проекти и документации, свързани с нови обекти или реконструкция на съществуващи;

·  Да предлага технически и технологични решения, да участва в реализирането им, да следи и да отговаря за сроковете и качеството на изпълнение;

·  Да съдейства при обучението на експлоатационния персонал;

·  Да разработва инструкции, технологични регламенти и други, свързани с експлоатацията и поддържането на обекти и съоръжения.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  образование - висше техническо по радиотехника, звукотехника, телекомуникации и други подобни;

·  професионален опит -  предимство;

·  компютърна грамотност;

·  да ползва писмено и говоримо английски език.

  Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап - предварителен подбор по документи;

·  втори етап - събеседване и практическа задача.

За да кандидатствате, моля, изпратете на адрес: kandidati@bnr.bg:

·  автобиография с телефон за обратна връзка;

·  копие на диплома за завършено висше образование, за дипломи придобити в чуждестранни висши училища и научни организации е необходимо да се представи и документ за тяхното признаване от  Националния център за информация и документация (НАЦИД);

·  попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК.

Моля, посочете в имейла длъжността, за която кандидатствате!

Крайният срок за подаване на документи е 12.04.2021 г.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.