Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Подбор за заемане на длъжността звукотехник

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукотехник“ в сектор „Технологично развитие, проектиране, внедряване, обучение“, отдел „Технически“, дирекция „Техника“

Задължения на заемащия длъжността:

·  Да извършва електрически и механичен монтаж на звукотехнически, съобщителни и компютърни съоръжения и инсталации;

·  Да работи за поддържане на техническата изправност на студийните, репортажните, съобщителните, радиотелевизионните и приемните спътникови съоръжения и инсталации в БНР;

·  Да изработва електронни и електромеханични възли и устройства, необходими за производството и провеждането на радиопрограмите;

·  Да участва в измерването, настройката и пускането в експлоатация на нови или реконструирани студийни обекти и съоръжения.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  образование - средно специално по радиотехника, звукотехника, телекомуникации и други подобни;

·  професионален опит -  предимство.

  Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап - предварителен подбор по документи;

·  втори етап - събеседване и практическа задача.

За да кандидатствате, моля, изпратете на адрес: kandidati@bnr.bg:

·  автобиография с телефон за обратна връзка;

·  копие на диплома за завършено средно специално образование;

·  попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК.

Моля, посочете в имейла длъжността, за която кандидатствате!

Крайният срок за подаване на документи е 12.04.2021 г.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.