Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Подбор за заемане на длъжностите "звукотехник" и "звукооператор, смесител на звукове"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите "звукотехник" и "звукооператор, смесител на звукове" в отдел „Говорно-драматичен звукозапис“, дирекция „Техника“

Задължения на заемащия длъжността:

·  Да участва в изготвянето на студийна звукозаписна продукция – фондова, оперативна, за международен обмен и други и да осъществява директни радиопредавания и озвучавания;

·  Да извършва говорни записи, музикални записи, монтаж, презаписи, репортажни радиопредавания, да провежда кореспонденции и други, съобразно приетите естетически критерии, технически параметри и програмни изисквания;

·  При изготвяне на рекламна продукция да осъществява цялостния процес по изработка на аудио клипове – подбор на подходяща музика, музикални и аудио ефекти, подбор на подходящи гласове според характера на записвания аудио клип;

·  Да участва в реализацията на технологичната схема, подреждането на микрофоните, допълнителните съоръжения и други.

Изисквания за заемане на длъжностите:

·  за „звукотехник“ - средно специално, техническо образование;

·  за „звукооператор, смесител на звукове“ - средно образование;

·  добър слух, музикален усет и сръчност (за двете длъжности);

·  добра кoмпютърна грамотност и ползване на новите информационни технологии (за двете длъжности);

·  умение за работа в екип, комуникативност, прецизност, концентрация (за двете длъжности);

·  инициативност, оперативност и способност за работа в динамична среда (за двете длъжности).

Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап - предварителен подбор по документи;

·  втори етап - събеседване и практическа задача.

За да кандидатствате, моля, изпратете на адрес: kandidati@bnr.bg:

·  автобиография с телефон за обратна връзка;

·  копие на диплома за завършено средно образование;

·  попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК.

Моля, посочете в имейла длъжността, за която кандидатствате!

Крайният срок за подаване на документи е 18.04.2021 г.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.