Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант заместник водач на група контрабаси в Симфоничния оркестър на БНР

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант заместник водач на група контрабаси в Симфоничния оркестър на БНР

Задължения за заемащия длъжността:

·  Да участва в утвърдената звукозаписна и концертна дейност на състава;

·  Да подпомага водача на групата в неговата художествено – творческа работа;

·  Да се подготвя предварително за всяка отделна програма;

·  Да замества водача на групата при негово отсъствие.

Изискване към кандидатите:

·  образование – висше или средно музикално;

·  умение за работа в екип;

·  комуникативност;

·  професионален опит – предимство;

·  владеенето на 5-струнен контрабас - предимство.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап - предварителен подбор по документи;

·  втори етап – прослушване със следната програма:

І. Едно от следните произведения:

  Сергей Кусевицки – Концерт за контрабас и оркестър /I и II част/;

  Карл Дитерсдорф – Концерт за контрабас и оркестър /I и II част/.

ІІ. Оркестрови трудности:

1.  Лудвиг ван Бетовен – Симфония № 5 /III  част/;

2.  Лудвиг ван Бетовен – Симфония № 9 /речитативи/;

3.  Модест Мусоргски – Равел  –„Картини от една изложба“ /VI част/;

4.  Игор Стравински – „Пулчинела“;

5.  Рихард Щраус – Животът на героя;

6.  Волфганг Амадеус Моцарт – Симфония № 35 „Хафнер“ /IV част/;

7.  Сергей Прокофиев – Лейтенант Киже;

8.  Йохан Себастиан Бах – Концерт за цигулка и оркестър в ми мажор /II част/;

9.  Лудвиг ван Бетовен – Симфония № 3 „Ероика“ /IVчаст/.

III. Прима виста

Цялата програма се изпълнява на оркестров строй.

Корепетиторът се осигурява от кандидатите.

Нотен материал за оркестровите трудности ще получите по имейл след изпращане на следните документи:

·  автобиография с телефон за обратна връзка;

·  диплома за завършено образование, за дипломи придобити в чуждестранни висши училища и научни организации е необходимо да се представи и документ за тяхното признаване от  Националния център за информация и документация (НАЦИД);

·  декларация за съгласие за обработване на личните данни, която можете да изтеглите ТУК .

Документи за кандидатстване се приемат до 17.05.2021 г. на адрес: kandidati@bnr.bg

Моля, посочете в имейла длъжността, за която кандидатствате!

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап от подбора – прослушване на 21.05.2021 г., от 10.00 ч., в Първо студио на БНР.