Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, виоли в Симфоничния оркестър на БНР

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, виоли в Симфоничния оркестър на БНР

Задължения за заемащия длъжността:

·  Да участва в утвърдената звукозаписна и концертна дейност на състава;

·  Да се подготвя предварително за всяка отделна програма.

Изискване към кандидатите:

·  Oбразование – средно или висше музикално;

·  Kомуникативност;

·  Умение за работа в екип;

·  Умение за работа в динамична среда;

·  Професионален опит – предимство.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  Първи етап - предварителен подбор по документи;

·  Втори етап – прослушване със следната програма:

І. Един от следните концерти по избор I част с каденца:

  1. К. Щамиц;

  2. А. Хофмайстер.

ІІ. I част от един от следните концерти по избор: 

  1.  Барток;

  2.  Хиндемит;

  3.  Уолтън.

III. Оркестрови трудности:

  1. Бетовен – Симфония № 5 – II част;

  2. Щраус – Дон Жуан;

  3. Моцарт – Сватбата на Фигаро;

  4. Брукнер – Симфония № 4;

  5. Менделсон – Сън в лятна нощ.

IV. Прима виста

Корепетиторът се осигурява от кандидатите.

Нотен материал за оркестровите трудности ще получите по имейл след изпращане на следните документи:

·  автобиография с телефон за обратна връзка;

·  диплома за завършено образование, за дипломи придобити в чуждестранни висши училища и научни организации е необходимо да се представи и документ за тяхното признаване от  Националния център за информация и документация (НАЦИД);

·  декларация за съгласие за обработване на личните данни, която можете да изтеглите ТУК 

Документи за кандидатстване се приемат до 17.05.2021 г. на адрес: kandidati@bnr.bg

Моля, посочете в имейла длъжността, за която кандидатствате!

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап от подбора – прослушване на 21.05.2021 г. от 12.00 ч. в Първо студио на БНР.