Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Подбор за заемане на длъжността "техник, електрически системи"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността "техник, електрически системи" в дирекция "Техника", отдел "Технически", сектор "Електрозахранване и противопожарна охрана"

Задължения на заемащия длъжността:

·  Да извършва планови, текущи и аварийни ремонти, свързани с поддържането на съоръженията и инсталациите;

·  Да участва при изграждане на нови инсталации и в монтажа на нови съоръжения;

·  Да изпълнява дежурства по енергетика, съобразно утвърден от директора денонощен график;

·  Да контролира изправността и техническото състояние на съоръженията и инсталациите в обектите, за които отговаря;

·  Да упражнява наблюдение върху състоянието на системата за пожароизвестяване и при наличие на аларма своевременно да уведомява отговорните лица с цел предприемане на необходимите мерки.

Изисквания за заемане на длъжностите:

·  образование -  средно специално по електротехника, силни токове;

·  умения за работа в екип;

·  трудов стаж в областта на електротехниката е предимство.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап - предварителен подбор по документи;

·  втори етап - събеседване и практическа задача.

За да кандидатствате, моля, изпратете на адрес: kandidati@bnr.bg:

·  автобиография с телефон за обратна връзка;

·  копие на диплома за завършено висше образование, за дипломи придобити в чуждестранни висши училища и научни организации е необходимо да се представи и документ за тяхното признаване от Националния център за информация и документация (НАЦИД).

·  попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК. 

Моля, посочете в имейла длъжността, за която кандидатствате!

Крайният срок за подаване на документи е 25.07.2021 г.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.