Работа в БНР

БНР набира кандидати за "солист-оркестрант" - втори цигулки в Симфоничния оркестър

публикувано на 06.11.23 в 11:32
Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „солист-оркестрант“ в Симфоничния оркестър на БНР, втори цигулки , направление „Музикални състави на БНР“, дирекция „Музикална продукция и състави“ Изисквания за заемане на длъжността: · образование - висше, образователно квалификационна степен „бакалавър“, област на висшето образование – ...

БНР набира кандидати за "солист-оркестрант" – китара в Оркестъра за народна музика

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „солист-оркестрант“ – китара в Оркестър за народна музика на БНР , направление „Музикални състави на БНР“, дирекция „Музикална продукция и състави“ Изисквания за..

публикувано на 12.10.23 в 09:59

БНР набира кандидати за "солист-оркестрант" - гъдулка в Оркестъра за народна музика

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „солист-оркестрант“ - гъдулка в Оркестър за народна музика на БНР , направление „Музикални състави на БНР“, дирекция „Музикална продукция и състави“ Изисквания..

публикувано на 12.10.23 в 09:57

БНР набира кандидати за "солист-оркестрант" – ударни инструменти в Оркестъра за народна музика

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „солист-оркестрант“ – ударни инструменти в Оркестър за народна музика на БНР , направление „Музикални състави на БНР“, дирекция „Музикална продукция и състави“..

публикувано на 12.10.23 в 09:50

БНР набира кандидати за длъжността "Старши вътрешен одитор" в дирекция "Вътрешен одит".

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – „Старши вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“. Изисквания за заемане на длъжността: Образование - висше образование - магистър. Професионална област..

публикувано на 02.10.23 в 09:30

БНР набира кандидати за длъжността "стажант - одитор" в дирекция "Вътрешен одит"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – „стажант - одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“. Изисквания за заемане на длъжността: Образование - висше образование и придобита..

публикувано на 02.10.23 в 09:25

БНР набира кандидати за длъжността "Младши вътрешен одитор" в дирекция "Вътрешен одит"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – „Младши вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“. Изисквания за заемане на длъжността: Образование - висше образование - магистър. Професионална област..

публикувано на 02.10.23 в 09:20

БНР набира кандидати за "солист-оркестрант" - втори цигулки в Симфоничния оркестър

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността " солист-оркестрант" в Симфоничния оркестър на БНР, втори цигулки, направление "Музикални състави на БНР", дирекция "Музикална продукция и състави"...

публикувано на 01.09.23 в 12:02

БНР набира кандидати за "солист-оркестрант" - първи цигулки в Симфоничния оркестър

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността " солист-оркестрант" в Симфоничния оркестър на БНР, първи цигулки, направление "Музикални състави на БНР", дирекция "Музикална продукция и състави"...

публикувано на 01.09.23 в 11:59

БНР набира кандидати за длъжността "артист-хорист" в Смесения хор

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността " артист-хорист"  в Смесения хор на БНР, група алти, направление "Музикални състави на БНР", дирекция "Музикална продукция и състави". Изисквания за..

публикувано на 01.09.23 в 11:54

БНР набира кандидати за длъжността – експерт, управление на човешките ресурси

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – експерт, управление на човешките ресурси в дирекция „Човешки ресурси“ , сектор „Администриране на персонала“.  Изисквания за заемане на длъжността: ·..

публикувано на 28.07.23 в 14:48