Работа в БНР

БНР набира кандидати за длъжността ръководител отдел "Маркетинг" в Търговска дирекция

публикувано на 13.06.22 в 09:50
Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - ръководител отдел "Маркетинг" в Търговска дирекция. Изисквания за заемане на длъжността: ·   образование – висше, образователно-квалификационна степен "бакалавър", област на висшето образование – хуманитарни, социални, стопански и правни науки, специалност – реклама, ...

Подбор за звукотехник в дирекция "Техника", отдел "Технически апаратни, координация и контрол"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - звукотехник в дирекция "Техника", отдел "Технически апаратни, координация и контрол", сектор "Централна и приемна апаратни". Изисквания за..

публикувано на 29.04.22 в 09:37

Подбор за звукорежисьор в дирекция "Техника", отдел "Говорно-драматичен звукозапис"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - звукорежисьор в дирекция „Техника“, отдел „Говорно-драматичен звукозапис“. Изисквания за заемане на длъжността: ·   образование –..

публикувано на 26.04.22 в 10:05

Подбор за заемане на длъжността ръководител отдел "Транспортно осигуряване"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – ръководител отдел в Административна дирекция“, отдел „Транспортно осигуряване“. Изисквания за заемане на длъжността: ·   висше образование;..

публикувано на 04.04.22 в 13:18

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността юрисконсулт в дирекция "Правна"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - юрисконсулт в дирекция „Правна“, отдел „Правна дейност“. Изисквания за заемане на длъжността: ·   висше образование, с..

публикувано на 04.04.22 в 09:27

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността експерт обществени поръчки

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността– експерт, обществени поръчки  в дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“. Изисквания за заемане на длъжността: висше образование,..

публикувано на 28.03.22 в 10:50

Подбор за заемане на длъжността редактор в програма "Христо Ботев"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - редактор в програма „Христо Ботев“, редакция „Сутрешни предавания“, екип „Нашият ден“. Изисквания за заемане на длъжността: ·    висше..

публикувано на 01.03.22 в 09:28

БНР Бургас обявява подбор за заемане на длъжността главен редактор

БНР Бургас набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – главен редактор , радио в програма „Радио Бургас“, направление „Ръководство“ Изисквания за заемане на длъжността: • Висше образование; • Професионален опит - минимум 5 години..

публикувано на 22.02.22 в 17:22

Подбор за заемане на длъжността звукорежисьор в сектор "Музикален звукозапис"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - звукорежисьор в дирекция „Музикална къща БНР“, сектор „Музикален звукозапис“. Изисквания за заемане на длъжността: · образование - висше музикално,..

публикувано на 21.02.22 в 17:08

БНР обявява подбор за заемане на длъжността - репортер, журналист в радио в програма „Хоризонт“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - репортер, журналист в радио в програма „Хоризонт“, направление „Собствени източници на информация“, редакция „Репортери“. Изисквания за заемане..

публикувано на 13.01.22 в 17:21

БНР обявява подбор за заемане на длъжността ръководител отдел "Реклама и издателска дейност"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността ръководител отдел "Реклама и издателска дейност". Изисквания за заемане на длъжността: · висше образование с образователно-квалификационна степен..

публикувано на 29.11.21 в 19:36