Работа в БНР

БНР обявява конкурс за „счетоводител“ в отдел „Счетоводни дейности“

публикувано на 23.07.21 в 18:55
Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „счетоводител“ в отдел „Счетоводни дейности (БНР-София)“, сектор „Разчети“ Задължения на заемащия длъжността: · Да съставя платежни документи за плащания по банков път в лева и валута и ги окомплектова с уведомления по РМС 593 там, където е необходимо; · Да съставя приходни, разходни ...

Подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, виоли в Симфоничния оркестър на БНР

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, виоли в Симфоничния оркестър на БНР Задължения за заемащия длъжността: ·   Да участва в утвърдената звукозаписна и концертна..

публикувано на 19.04.21 в 10:38

БНР обявява подбор за заемане на длъжността юрисконсулт

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - юрисконсулт в дирекция „Правна“. Задължения на заемащия длъжността: ·   Да следи за законосъобразното упражняване на дейността на БНР; ·..

публикувано на 16.04.21 в 12:56

Подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант заместник водач на група контрабаси в Симфоничния оркестър на БНР

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант заместник водач на група контрабаси в Симфоничния оркестър на БНР Задължения за заемащия длъжността: ·   Да участва в..

публикувано на 01.04.21 в 10:02

Подбор за заемане на длъжностите "звукотехник" и "звукооператор, смесител на звукове"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите " звукотехник"  и " звукооператор, смесител на звукове"  в отдел „Говорно-драматичен звукозапис“, дирекция „Техника“ Задължения на заемащия длъжността:..

публикувано на 26.03.21 в 11:43

Подбор за заемане на длъжността звукотехник

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукотехник“ в сектор „Технологично развитие, проектиране, внедряване, обучение“, отдел „Технически“, дирекция „Техника“ Задължения на заемащия..

публикувано на 23.03.21 в 14:35

Подбор за заемане на длъжността звукоинженер

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукоинженер“ в сектор „Технологично развитие, проектиране, внедряване, обучение“, отдел „Технически“, дирекция „Техника“ Задължения на заемащия..

публикувано на 23.03.21 в 14:31

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността техник, компютърни системи

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „техник, компютърни системи“ в дирекция „Техника“, отдел „Информационни технологии“, сектор „Поддържане информационни системи“ Задължения на заемащия..

публикувано на 23.03.21 в 14:29

Подбор за заемане на длъжността експерт в дирекция "Бюджет"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - експерт в дирекция "Бюджет" Задължения на заемащия длъжността: ·   Подпомага и участва в процеса по разработването на бюджетни прогнози,..

публикувано на 08.03.21 в 16:21

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - звукорежисьор

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - звукорежисьор в програма „Радио София“, сектор „Ефир и постпродукция“. Задължения на заемащия длъжността: ·   да участва в звуковата реализация..

публикувано на 16.02.21 в 17:29

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността експерт в отдел „Административни дейности“, Поддържане сграден фонд

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - експерт в отдел „Административни дейности“, Поддържане сграден фонд Задължения на заемащия длъжността: ·   Да организира и контролира..

публикувано на 31.12.20 в 11:49