Работа в БНР

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността експерт в отдел „Административни дейности“, Поддържане сграден фонд

публикувано на 31.12.20 в 11:49
Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - експерт в отдел „Административни дейности“, Поддържане сграден фонд Задължения на заемащия длъжността: ·   Да организира и контролира извършването на дейности, свързани с поддръжката на сградите на БНР; ·   Да съдейства на ръководителя на отдела при контрола върху ...

БНР набира кандидати за участие в подбор за редактор в програма „Хоризонт“, редакция „Спорт“

Българското национално радио (БНР) набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – редактор в програма „Хоризонт“, редакция „Спорт“ Задължения на заемащия длъжността: -   ежедневно да следи и да бъде запознат с..

публикувано на 30.08.18 в 17:31

БНР набира кандидати за участие в подбор за попълване състава на Симфоничния оркестър, Втори цигулки с двама солист-оркестранти

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за попълване състава на Симфоничния оркестър на БНР, Втори цигулки с двама солист-оркестранти. Изискване към кандидатите: ·   образование – висше или средно музикално;..

публикувано на 06.08.18 в 15:04

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - експерт, управление на човешките ресурси

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - експерт, управление на човешките ресурси в отдел „Човешки ресурси“, сектор „Администриране на персонала“ на трудов договор за заместване на отсъстващ служител...

публикувано на 15.05.18 в 16:50

БНР набира инженери - кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукоинженер“

Българското национално радио набира инженери - кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукоинженер“ в дирекция „Техника“. Изисквания за заемане на длъжността: ·   образование – висше техническо - радиотехника,..

публикувано на 02.05.18 в 15:42

БНР набира техници - кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукотехник“

Българското национално радио набира техници - кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукотехник“ в дирекция „Техника“. Изисквания за заемане на длъжността: ·   образование – средно техническо - радиотехника,..

публикувано на 02.05.18 в 15:41

График за явяване на кандидатите на конкурсен изпит за попълване на състава на СО на БНР със солист-оркестрант в групата на виолончелите

ГРАФИК За явяване на кандидатите на конкурсен изпит за попълване на състава на СО на БНР със солист-оркестрант в групата на виолончелите, който ще се проведе на 30.04.2018 г. в Първо студио на БНР: 1. Мария Станимирова Василева  10.00-10.20..

публикувано на 30.04.18 в 09:00

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - старши вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - старши вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит“ . Основни функции и задължения на заемащия длъжността: •  осъществява дейността по вътрешен..

публикувано на 18.04.18 в 12:42

Българското национално радио обявява конкурс за попълване състава на Смесения хор с артист-хористи – тенори и алт

Българското национално радио обявява конкурс за попълване състава на Смесения хор с артист-хористи – тенори и алт. Конкурсът ще се проведе на  4 май 2018 г. от 11 ч.  в репетиционното помещение на хора – ул. "Г. С. Раковски" № 108.  Кандидатите да бъдат..

публикувано на 02.04.18 в 12:35

БНР обявява конкурс за солист-оркестрант в групата на валдхорните на Симфоничния оркестър

Българското национално радио обявява конкурс за попълване на състава на Симфоничния оркестър със солист-оркестрант в групата на валдхорните. Конкурсът ще се проведе на 30 април от 12.00 часа в Първо студио на Радиото. Изискване за заемане на..

публикувано на 26.03.18 в 15:10

БНР обявява конкурс за солист-оркестрант в групата на виолончелите на Симфоничния оркестър

Българското национално радио обявява конкурс за попълване на състава на Симфоничния оркестър със солист-оркестрант в групата на виолончелите. Конкурсът ще се проведе на 30 април от 10.00 часа в Първо студио на Радиото. Изискване за заемане..

публикувано на 26.03.18 в 15:07