Рейтинг

През последните 6 месеца, програма Благоевград на БНР се радва на изключителен слушателски интерес. Това е втората най-слушаната програма на БНР по показателя рейтинг и е на 16-то място сред всички радиа в родния ефир. Всъщност, тази класация не е съвсем коректна, тъй като програма Благоевград се излъчва в само в региона, докато първите 15 участника в класацията имат далеч по-голямо (често национално) разпространение. Ако можехме да разгледаме само радиата в регион Благоевград, то вероятно регионалната програма на БНР би била сред лидерите.

Програма Благоевград на БНР е и втората от групата на БНР по показател пазарен дял, веднага след лидера Хоризонт (който е и втори по пазарен дял сред всички радиа в страната).

Над 20 хиляди души слушат програма Благоевград средно на ден, а на седмична база, данните показват, че радиото достига до над 50 хиляди различни слушателя.

Една от причините за тези наистина изключителни резултати е и лоялността на слушателите на програма Благоевград. Показателят „слушани минути от слушател на ден“ потвърждава този извод – програма Благоевград е на 7-мо място сред всички радиа в страната в тази класация.

Анализираните данни са събрани и обработени от Ipsos България, а разпространението им е предоставено на Nielsen Admposphere Bulgaria.

Данните се отнасят за периода 29 август 2016 – 26 февруари 2017 г.