Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Рекламна тарифа

І. Базова тарифа - цените са в лева. Върху цените се начислява 20% ДДС.

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КЛИП/СЪОБЩЕНИЕ ЦЕНА
 До 10 сек.6,00 лв.
 От 11 до 20 сек.7,00 лв.
 От 21 до 30 сек.8,00 лв.
 От 31 до 40 сек.9,00 лв.
 От 41 до 50 сек.10,00 лв.
 От 51 до 60 сек.11,00 лв.

- Рекламните клипове/съобщения  се излъчват в блокове на половин час
- Времетраенето на рекламните спотове/съобщения не може да надхвърля 1 мин. Изключения се приемат само за интервюта и репортажи. Специални оферти за малкия и среден бизнес.


ІІ. Цена за изработка на клип – 60 лв.
- Цена на изработка на съобщение – 40 лв.


ІІІ. Откупуване на клип – 120 лв.
- откупуване на съобщение – 60 лв.

ІV. Платено интервю/репортаж – цена за минута – 30 лв.
      
V. Поздравителен адрес – 30 лева за музикален поздрав.

VІ. Ракламни игри – цени по договаряне.

VІІ. Увеличение на цената:
- при експресни поръчки до 24 часа + 100%.
- при фиксирано излъчване (преди или след новините) + 100%
- фиксирана позиция в рекламен блок + 10%

VІІІ. Отстъпки за обем в лева (по избор в брой излъчвания) по сключени договори за реклама и спонсорство:
 

 От 500 до 2 000  лв.5%
 От 2 001 до 5 000 лв.10%
 От 5 001 до 10 000 лв.15%
 От 10 001 до 20 000 лв.20% 
 Над 20 001 лв.По договаряне

           
ІХ. Агенционно възнаграждение:
- За спонсорство  - 20%,
- За реклама        - 30%.
                       
Х. Спонсорство
Всички цени за спонсорство се начисляват на база 10 сек. - б лв. без ДДС на заставка.
Цените за спонсорство при фиксирани позиции (прогноза за времето, спортни новини, информация за пътищата и др.) се изчисляват при увеличение с 10% на базовата цена.
Договорите за награда на слушателите се изчисляват по тарифата за раклама на база 10 сек. за съобщаване името на фирмата, която осигурява награди на същата стойност.

ХІ. Специални отстъпки

Драматични, оперни и музикални театри, изложби, фестивали, концерти, кино и др. културни прояви.50% 
Учебни заведения, квалификационни и образователни курсове.40% 
Худ. литература, специализирани издания за наука, изкуство, култура, здраве, бит, мода, спорт и др. (без еротични), вестници с приложения, музикални и други културни продукти.50%