Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Планирани прекъсвания на електрозахранването и друга информация на "ЧЕЗ България" ЕАД и на ЧЕЗ "Електро България" АД

| обновено на 12.05.20 в 12:06


Планирани прекъсвания в Западна България за периода 25.05-29.05.2020      

Планирани прекъсвания за област Перник за периода  25.05-29.05.2020 

Планирани прекъсвания за област Кюстендил за периода  25.05-29.05.2020 

Планирани прекъсвания за област Благоевград за периода  25.05-29.05.2020  


20.05.2020

СТАРТИРАХА ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ПРОЕКТ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА ЖИВОТА НА ПТИЦИТЕ

Обхождат се електропроводи в специално защитени зони

Стартираха теренни проучвания по проект на ЧЕЗ Разпределение за опазване на живота на птиците, уязвими при досег с електропроводите. Обходите и анализите са основна част от инициативата и се провеждат за трета поредна година. Те ще позволят на партньорите по проекта ЧЕЗ Разпределение България и Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ да получат допълнително информация  за рисковите за птиците въздушни електропроводни мрежи в Западна България.

Тази година е последна от полевите проучвания и обект на изследване са опасните  за птиците електропроводи в специално защитени зони в района на Рупите, Мелнишките пирамиди, р. Места, Западна Стара планина и Средна гора.

Често в природата птиците стават жертва на електричеството при кацане на стълб или при директен сблъсък с електропроводите. До края на ноември експерти ще обхождат ежемесечно рискови за птиците електроенергийни съоръжения, предварително определени в специален анализ, изготвен от ГИС експерти на ЧЕЗ Разпределение и БДЗП. Зоните на конфликт  между птиците и електроразпределителната мрежа се обезопасяват поетапно в рамките на проекта.

Паралелно с полевите проучвания стартират и дейностите по изследване на влиянието  на проекта върху целеви видове птици и проектните места.  Полевите експерти ще обхождат вече обезопасени в предходни етапи на инициативата електропроводи на територията на Врачански Балкан, Беленски острови, Свищовско-Беленска низина и Никополското плато.

Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ е съфинансиран от програма Life на Европейския съюз. Изпълнението му е естествено продължение на дългосрочната политика на ЧЕЗ Разпределение България и БДЗП за опазването на биологичното разнообразие – защита живота на птиците и осигуряване на възможност за безопасно гнездене. Времетраенето му е 63 месеца и ще продължи до декември 2022 г. 

Пресцентър на „ЧЕЗ България“ АД

е-mail: communications@cez.bg


15.05.2020

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ТОК НА БИТОВИТЕ КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ОСТАВА 20 ДНИ ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ

Решението на дружеството е свързано с подкрепа на потребителите за преодоляване на последствията от разпространението на коронавирус

Ръководството на „ЧЕЗ Електро България“ АД взе решение до края на септември 2020 г. срокът за заплащане на сметките за електроенергия на битовите клиенти на дружеството да продължи да бъде два пъти по-дълъг от нормативно определените в Общите условия 10 дни. Битовите потребители могат да заплащат дължимата сума за консумирана електроенергия в рамките на 20 дни след издаване на фактурата за потребление от ЧЕЗ Електро. Във всяка фактура за консумирана електроенергия се съдържа информация за сроковете за плащане на дължимите суми. При забавяне на плащането клиентите на дружеството се уведомяват по телефон, електронна поща или писмо на хартиен носител. ЧЕЗ Електро информира и със sms клиенти, пропуснали стандартния срок за плащане на сметката.

Решението на дружеството е свързано с оказването на подкрепа на потребителите за преодоляване на последствията от разпространението на коронавирус. Запазването на оптималния срок за заплащане на сметките ще облекчи домакинствата и ще осигури възможност за разумно планиране на разходите в семейните бюджети.

Сроковете за плащане на консумирана електроенергия, за която са издадени фактури след 30 април 2020 г. до края на извънредното положение – 13.05.2020 г. остават 30 дни и са посочени в съответната фактура.

Всеки клиент на „ЧЕЗ Електро България“ АД има избор как да получава фактурата си за консумирана електроенергия – по пощата, като фактурите се доставят до 7 дни от тяхното издаване, на каса на Изипей или по електронна поща до подаден от клиента актуален имейл адрес, след регистрация за услугата. Електронните фактури се доставят на имейла на потребителя до 24 часа след издаването им.

Информация, свързана с издаването и получаването на фактури, начини на доставка и възможности за плащане, както и за заявяване на услуги потребителите могат да получат на телефонна линия 0700 10 010, уеб сайт www.cez.bg, имейл info@cezelectro.bg.

Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АД

е-mail: parvoleta.miteva@cez.bg


15.05.2020

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕПРОДЪЛЖАВА ДА СЪОБРАЗЯВА ПЛАНИРАНИТЕ РЕМОНТИ С НУЖДИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ СЛЕД ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

През деня компанията ще извършва прекъсвания на електрозахранването за дейности по график между 13:30 ч. и 18:00 ч.

ЧЕЗ Разпределение България ще организира дейността си и ще изготви график на планираните си ремонти, който да осигури  спокойствието на хората, които ще продължат да работят и учат от вкъщи и след отмяната на извънредното положение от 13 май.

Компанията ще извършва планирани дейности  между 13:30 ч. и 18:00 ч., като ще мобилизира целия си наличен ресурс, за да поддържа и развива мрежата в този времеви интервал. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците. Местата и времетраенето на планираните изключвания се обявяват предварително на сайта на дружеството www.cez-rp.bg, в секция „Графици“, и в медиите. Информация в реално време за планираните и непланирани прекъсвания на електрозахранването може да бъде намерена в секция „Аварии и текущи ремонти“.

ЧЕЗ Разпределение ще възстанови в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълнява своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията ще възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството ще направи списък на приоритетните обекти, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени по установения ред интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост.

За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

Всички мерки, предприети от ЧЕЗ Разпределение мерки до момента, са въвеждани и отменяни по начин, който в максимална степен се съобразява с интересите на гражданите и икономиката, без това да създава предпоставки за застрашаване на сигурността на електрозахранването за хората и институциите или здравето на служители на компанията.

Пресцентър на „ЧЕЗ България“ ЕАД

е-mail: communications@cez.bg


  

14.05.2020 г.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ УВЕЛИЧИ ДВОЙНО ПРОВЕРКИТЕ ЗА КРАЖБИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ЗА ДА ГАРАНТИРА СИГУРНОСТТА НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

От началото на март тази година са констатирани над 800 нарушения

ЧЕЗ Разпределение България работи усилено за предотвратяване на кражби на електроенергия на територията, обслужвана от дружеството. Въпреки затрудненията при изпълняване на специфични процеси и промяната на организацията на работа, компанията увеличи два пъти проверките за неправомерни присъединявания към електроразпределителната мрежа. По този начин дружеството цели да бъде гарантирана сигурността на електрозахранването, още по-важна в специфичната ситуация.

Ресурсът, който компанията отделя за противопоставяне на кражбите е изключително голям, тъй като те оказват негативно влияние върху качеството на доставяната електроенергия до коректните потребители. За да не бъде нарушен комфортът на хората, които работят и учат от вкъщи в условията на пандемия, от началото на март дружеството извърши над 16 500 проверки за неправомерни присъединявания към мрежата. Основен приоритет в дейността на компанията е допуска условия за допълнително смущаване на ритъма на живот и работа на хората и бизнеса.

При извършените проверки са открити над 800 нарушения в измерването на консумираните количества енергия. В повечето от случаите са констатирани директни присъединявания чрез кабели към електроразпределителната мрежа или промяна в схемата на свързване – премахване на пломби, прекъсване на връзки или монтаж на „мостове“.

„Контролът и мерките, които прилагаме в тази трудна за работа обстановка, спомагат да няма ръст в кражбите на електроенергия и да минимизираме смущенията в електрозахранването за нашите коректни клиенти. Вярвам, че усилената борба със злоупотребите е и една от причините да отчитаме намаление на сигналите за нарушения в качеството на доставяната електроенергия“, каза Филип Йорданов, ръководител отдел „Нетехнически загуби“ в ЧЕЗ Разпределение България.

Проверките за кражби на електроенергия, изпълнявани от дружеството, продължават и в десетте области, обслужвани от ЧЕЗ Разпределение – Монтана, Видин, София, София област, Перник, Кюстендил, Плевен, Ловеч, Враца и Благоевград.

Пресцентър на „ЧЕЗ България“ EАД

е-mail: communications@cez.bg


12.05.2020

ЧЕЗ ТРЕЙД ОСИГУРЯВА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ НА ВОДЕЩИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ТЕКСТИЛ „ПИ ЕН ДЖИ 1962“

Половината от годишното потребление на текстилното дружество е от ВЕИ

„ЧЕЗ Трейд България“ връчи сертификат за зелена енергия на един от водещите български производители на текстил - „Пи ен джи 1962“ ЕООД. Сертификатът доказва, че половината от годишното потребление на дружество е енергия, произведена от вятърни електроцентрали.

„За нас е важно не само да разполагаме с модерни производствени мощности, но и да спазваме високи екологични стандарти. Всичко това ни позволява да отговорим цялостно на изискванията на нашите клиенти и допринася за високото качеството на нашата продукция“, каза Милен Петков, Управител на „Пи енд джи 1962“ ЕООД.

„Гордеем се, че все повече партньори търсят зелена енергия и ни се доверяват не само като доставчик на свободен пазар, а ни позволяват да допринасяме за постигането на техните екологични цели“, каза Владимир Дичев, Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД.

Сертификатът се базира на гаранции за произход, издадени от EECS – European Energy Certificate System.

„Пи ен джи 1962” ЕООД е водещ български производител на домашен и интериорен текстил. Компанията разполага с модерна фабрика близо до столицата - в село Локорско, която е построена в съответствие с всички европейски критерии за условия на труд и опазване на околната среда. Продукцията на фабриката е предназначена освен за българския пазар, също и за Сърбия, Румъния, Чехия, Украйна, Франция, Германия, Испания, Латвия, Естония, Русия, а от скоро се изнася и за ЮАР и Сингапур.

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е сред най-големите доставчици на свободния енергиен пазар в България. Дружеството е 100% собственост на ЧЕЗ, а. с. и е част от ЧЕЗ Груп -  водеща интегрирана енергийна компания, която е в топ 10 на енергийните фирми в Европа. ЧЕЗ Трейд България е първият лицензиран търговец на електрическа енергия на крайни клиенти в България от 2005 г. Дружеството е водещ доставчик на свободния пазар на крайни клиенти и координатор на стандартна балансиращата група. За периода 2006-2018 г. ЧЕЗ Трейд достави 27 млрд. KWh електроенергия на обща стойност 2.5 млрд. лв.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg


10.05.2020

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИСЪЕДИНИ НАД 250 ОБЕКТА С РАБОТА ПРЕЗ НОЩТА

Компанията провежда само кратковременни прекъсвания на електрозахранването в малките часове

В  интерес на гражданите и икономиката, ЧЕЗ Разпределение България предприе мерки за изпълнение на заявки за нови присъединявания към електроразпределителната мрежа през нощта. За един месец, откакто беше въведена новата организация на работа, служители на компанията успяха да присъединят над 250 домакинства и фирми към мрежата на дружеството.

Новият режим на работа беше въведен в условията на извънредно положение и при напълно преустановени планирани прекъсвания на електрозахранването. Неизпълнението на нови присъединявания би довело до допълнителни икономически вреди, загуби на работни места, битови неудобства  и др. Съзнавайки тази своя отговорност, компанията създаден план за работа, който да не допуска смущаването на хората, които работят и учат от вкъщи.

За да не допуска дълготрайни планирани прекъсвания, макар и в малките часове на нощта, компанията провежда необходимите дейности, разделени на няколко етапа, така че изключванията да се осъществяват за по-кратко време в рамките на няколко нощи и да засягат възможно най-малък брой активни потребители.  Не се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. Създадена е организация за осигуряване на необходимата почивка на служителите, които работят през нощта. Графикът е създаден по начин, който да гарантира осигуряването на надеждно електрозахранване през деня.

Компанията приема всички заявления и документи за проучване за присъединяване на нови обекти към електроразпределителната мрежа и завършва съответната процедура в установените срокове. Всички дейности по самото присъединяване на обектите също се изпълняват в регулярните срокове до момента, в който за включване на новоприсъединения обект към електроразпределителната мрежа не се налага прекъсване на електрозахранването  на трети страни. Тогава  обектите се включват в график за работа през нощта, в случай, че отговарят на  критериите за възможно разделяне на процеса на етапи, чрез кратковременно преустановяване на електрозахранването в малките часове.

След възобновяване на възможността за провеждане на планирани дейности по електроразпределителната мрежа през деня, ЧЕЗ Разпределение България ще създаде нов режим на работа, който ще бъде съобразен с актуалните разпоредби и ще цели минимизиране на смущенията на електрозахранването за хората, които все още ще работят и учат от вкъщи.

Пресцентър на „ЧЕЗ България“ EАД

е-mail: communications@cez.bg


07.05.2020

ОБНОВЕН ЦЕНТЪР ЗА КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ ВЪВ ВИДИН ОСИГУРЯВА НАД 100 ВИДА УСЛУГИ

Ремонтът в помещенията бе извършен за 20 дни при прилагане на гъвкави схеми за обслужване на клиентите в условията на работа по време на извънредното положение

Центърът за обслужване на клиенти на дружествата на ЧЕЗ в България във Видин вече посреща потребителите в помещения с нова визия и модерно оборудване, в съответствие със съвременните тенденции в областта на работа с клиенти.

Ремонтът стартира на 1 април тази година и бе осъществен във възможно най-кратки срокове, при спазване на разпоредените мерки за намаляване на вероятността от заразяване с коронавирус. По време на ремонта се прилагаха гъвкави схеми на обслужване на клиентите, които осигуриха оптимални условия за опазване на здравето им, без това да попречи на качеството на предоставяните услуги. Обособяването на места за обслужване на клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД осигурява комфорт на потребителите и оптимизира времето за индивидуалното им обслужване.

Центърът за клиенти на ЧЕЗ във Видин е оборудван с модерна система за управление на клиентския поток и информационни екрани. Обслужването на потребителите и взаимоотношенията с тях са организирани в съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2008, който гарантира високо качество и клиентска удовлетвореност. Всеки от служителите на компанията, работещи в Центъра, е преминал обучения за работа със специализиран софтуер и поведенчески умения за обслужване на клиенти.

През миналата година в Центъра за клиенти на ЧЕЗ във Видин са обработени над 18 600 заявления за услуги. Статистиката сочи, че средно на месец 550 клиенти търсят услугите на Центъра. В него клиентите получават пълната гама от над 100 вида услуги, предоставяни от ЧЕЗ Електро и ЧЕЗ Разпределение, като сключване на договори за продажба на електрическа енергия, обслужване на клиенти на свободен пазар, сключване на договори за присъединяване на нови клиенти, пререгистрация на потребители, издаване на дубликат на фактура, техническа проверка на електромер, деклариране на показания и други услуги, включително абонамент за електронна фактура.

Центърът за клиенти на ЧЕЗ във Видин се намира на ул. „Цар Симеон Велики“ № 72. Във връзка със спазване на разпоредените противоепидемични мерки, временно работното време на Центъра е от 09:00 ч. до 15:00 ч. от понеделник до петък. Помещенията се дезинфекцират, като обслужването е организирано при спазване на препоръките на Министерство на здравеопазването за разстояние между служител и клиент, както и между служителите на ЧЕЗ.

В извънредната ситуация е препоръчително клиентите да посещават офисите на центровете за обслужване на клиенти само в краен случай и при неотложна необходимост, като за връзка с компанията използват възможностите за дистанционен контакт – информационна линия 0700 10 010, имейли info@cezelectro.bg и klienti@cez-rp.bg, корпоративните сайтове cez.bg и cez-rp.bg, както и фейсбук профилите @cezelectrobg  и @www.cez.bg.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg


05.05.2020

СЛУЖИТЕЛИ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОСИГУРИХА ДОМ ЗА 4 ДВОЙКИ ЩЪРКЕЛИ В СЕЛО БАНЯ

Монтираните платформи позволиха на птиците да гнездят на избраните от тях места

Четири двойки щъркели започнаха да градят гнезда, след като служители на ЧЕЗ Разпределение монтираха платформи на четири електрически стълба в разложкото село Баня. Сигналът беше подаден от местни жители, които забелязали, че щъркелите не успяват да си направят гнезда на избраните от тях стълбове, а не искали да използват необитаемите гнезда в съседство.

Грижата за щъркелите е част от политиката на ЧЕЗ Разпределение за съхраняване на биологичното разнообразие.Компанията осъществява проект „Живот за птиците“, по който си партнира с БДЗП (Българско дружество за защита на птиците). В рамките на проекта ЧЕЗ Разпределение обезопаси 459 стълба по осем различни електропровода в защитената местност на Кресненското дефиле, на територията на природен парк Врачански Балкан, защитена местност Персин в област Плевен, в района на Дупница и Монтана. В местност Персин компанията монтира и 138 маркиращи устройства по електропровода, които намаляват риска от сблъсък на птиците в него.

През тази година, след отмяна на извънредното положение, ЧЕЗ Разпределение ще стартира обезопасяването на 1 132 стълба по 26 различни електропровода в районите на Гоце Делчев, Сандански, Петрич, Сливница и Своге, а през следващия разрешителен период за работа с щъркелови гнезда, компанията планира да обезопаси още 300 гнезда. През последния разрешителен период обезопасените гнезда бяха 335.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg


27.04.2020

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВЕ ПРИ ЗАТРУДНЕНИЯ С ПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ТОК

Изготвянето на споразумение за разсрочено плащане става след оценка на спецификата на потребление на клиента и възможностите му за изплащане на натрупаните задължения по съгласуван между двете страни график

За клиентите, изпитващи временни затруднения при заплащане на дължимите суми в срок, ЧЕЗ Електро предоставя възможност за изготвяне на индивидуални планове за разсрочено плащане на сметките за ток. След оценка на спецификата на потребление на клиента и възможностите му за изплащане на натрупаните задължения по съгласуван между двете страни график, се изготвя споразумение за разсрочено плащане, което се подписва от клиента и дружеството. Клиентът поема ангажимент да заплаща текущите си сметки, като едновременно с това заплаща на вноски натрупаните стари задължения. При наличие на подписано споразумение за разсрочено плащане, за периода на споразумението не се прилага като крайна мярка прекъсване на електрозахранването на клиента.

Заявления за разсрочено плащане се приемат в центровете за обслужване на клиенти, които в ситуацията на извънредно положение, работят с потребители всеки ден от понеделник до петък от 09:00 ч. до 15:00 ч. Помещенията се дезинфекцират, като обслужването е организирано при спазване на препоръките на Министерство на здравеопазването за разстояние между служител и клиент, както и между служителите на дружеството.

Заявление за разсрочване може да се заяви и на имейл info@cezelectro.bg, както и на информационната линия 0700 10 010, като в тези случаи, при постигане на споразумение за период и размер на вноските за изплащане на стари задължения, клиентът трябва да посети еднократно център за клиенти на ЧЕЗ Електро, за да подпише споразумителния протокол за разсрочване на плащанията.

Срокът за заплащане на сметките за електроенергия на битовите потребители на ЧЕЗ Електро продължава да бъде два пъти по-дълъг от нормативно определените в Общите условия 10 дни. Битовите клиенти могат да заплащат дължимата сума за консумирана електроенергия в рамките на 20 дни след издаване на фактурата за потребление от ЧЕЗ Електро. Във всяка фактура за консумирана електроенергия, издавана от „ЧЕЗ Електро България“ АД се съдържа информация за сроковете за плащане на дължимите суми. При забавяне на плащането на дължими суми за консумирана електроенергия клиентите на дружеството се уведомяват по телефон, електронна поща или писмо на хартиен носител. ЧЕЗ Електро информира и със sms клиенти, пропуснали стандартния срок за плащане на сметката.

За улеснение на клиентите при плащане на сметките за консумирана електроенергия, ЧЕЗ Електро България предлага и 9 начина за безкасово плащане – по банков път чрез директен дебит, банкомат или платежно нареждане, по интернет чрез интернет банкиране, системите на ePay.bg, ОББ, Icard.bg и Транскарт или директно през сайта на ЧЕЗ, с sms през системите на ePay и Icard. На разположение на клиентите са 6 280 места за плащане, включително каси на партньорите ни „Изипей“, „Фастпей“, „Български пощи“, Банка „ДСК“, „УниКредит Булбанк“. В тях се спазват разпоредените противоепидемични мерки за ограничаване възможността от заразяване с COVID-19. Подробна информация за всички начини за плащане и линкове към съответните финансови организации може да се намерят на сайта на ЧЕЗ Електро (www.cez.bg), секция „За клиента“, подсекция „Начини на плащане“.

Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АД

е-mail: parvoleta.miteva@cez.bg


26.04.2020

ЧЕЗ ЕСКО БЪЛГАРИЯ ИЗГРАЖДА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ЗА „НАЦИОНАЛ-7“

С този проект ЧЕЗ ЕСКО България ще реализира фотоволтаични централи с обща мощност приблизително 1,3 МWp

ЧЕЗ ЕСКО България изгражда фотоволтаична централа за един от лидерите в производството на пелети в България - „Национал-7“ ООД. Съоръжението ще бъде с инсталирана мощност 307 KWp (киловат пик). Очаква се то да започне да работи през май тази година и да оптимизира потреблението на електроенергия на „Национал-7“ с 400 MWh (мегават часа) на година, намалявайки енергийните разходи на компанията.

Системата е базирана на високоефективни, монокристални фотоволтаични модули и компоненти на реномирани производители. Тя е разположена на свободни покривни и наземни площи на производствената база на дружеството в с. Скравена, общ. Ботевград.

Бързото развитие на ЧЕЗ ЕСКО в България се дължи на успешния бизнес модел, прилаган в дейността на дружеството, който включва предлагането на цялостни енергийни решения, свързани с оптимизация на енергийните разходи – от индивидуален анализ, през проектиране и финансиране, до изграждане и въвеждане в експлоатация на проектите. Компанията предоставя широка гама от специализирани услуги, продукти и консултации в областта на отоплението, вентилацията, климатизацията, осветлението, ВЕИ и индустриални системи, така че изпълняваните от нея проекти да отговарят в максимална степен на индивидуалните нужди на всеки конкретен клиент.

За трите години от създаването си ЧЕЗ ЕСКО България увеличи портфолиото си от проекти на 53. От тях 20 са за изграждане на фотоволтаични централи с обща мощност 3.4 МWp. В експлоатация вече са мощности за 1 МWp.

Информация за услугите и реализираните от компанията проекти е публикувана на сайта на дружеството www.cez-esco.bg.

Пресцентър на „ЧЕЗ България“ ЕАД

е-mail: communications@cez.bg
20.04.2020

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЕЗОПАСИ 355 ЩЪРКЕЛОВИ ГНЕЗДА

БДЗП отново дава възможност за проследяване на живота в щъркелово гнездо на живо

ЧЕЗ Разпределение България обезопаси 355 щъркелови гнезда за последния разрешителен период септември 2019 г. – февруари 2020 г. Дейностите бяха извършени в рамките на проекта „Живот за птиците“, изпълняван в партньорство с БДЗП /Българско дружество за защита на птиците/.

В рамките на проекта компанията обезопаси 459 стълба по осем различни електропровода в защитената местност на Кресненското дефиле, на територията на природен парк Врачански Балкан, защитена местност Персин в област Плевен, в района на Дупница и Монтана.  В местност Персин компанията монтира и 138 маркиращи устройства  по електропровода, които намаляват риска от сблъсък на птиците в него.

През настоящата година, след отмяна на извънредното положение, ЧЕЗ Разпределение  ще стартира обезопасяването на 1 132 стълба по 26 различни електропровода в районите на Гоце Делчев, Сандански, Петрич, Сливница и Своге, а през следващия разрешителен период за работа с щъркелови гнезда компанията планира да обезопаси още 300 гнезда.

За втора поредна година партньорът по проекта за защита на птиците – БДЗП, дава възможност за наблюдение чрез уеб камера на живота на щъркелите в  гнездо в село Драгушиново, община Самоков. Това може да се направи на адрес  free-webcambg.com, в секция „Разни“.

Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България”, LIFE16/NAT/BG/000612 цели защита на живота на птиците и осигуряване на възможности за безопасно гнездене. Проектът е в продължение на дългосрочната политика на ЧЕЗ Разпределение за съхраняване на биологичното разнообразие.

Щъркеловото гнездо в с. Драгушиново може да бъде наблюдавано на живо на адрес:

https://www.youtube.com/watch?v=ll8V6p9GZQA&fbclid=IwAR3XbW2FAiQOIVRFVhe0TCxqbyXQVG-ZASGwev8yiYEGXYcmOQ-MX-FKmrc

Пресцентър на „ЧЕЗ България“ АД

е-mail: communications@cez.bg

15.04.2020

ЗА ОСМА ПОРЕДНА ГОДИНА ЧЕЗ ОТПУСНА СТИПЕНДИИ НА НАЙ-УСПЕШНИТЕ УЧЕНИЦИ

Победителите бяха определени въз основа на резултатите от първите два кръга на състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“

Шестима ученици от 12-ти клас на професионалните технически гимназии в Западна България бяха определени за победители в осмото издание на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за ученици. Заради продължаващото извънредно положение в страната и наложените строги противоепидемични мерки, третият кръг на състезанието, който по регламент бе насрочен за края на март, не се проведе. Въпреки това организаторите на състезанието решиха да отличат най-успешните ученици от професионалните гимназии с електротехнически профил в Западна България. Класирането на победителите беше изготвено на база резултатите от втори кръг на състезанието, проведен през февруари 2020 г.

Стипендии спечелиха най-добре представителите се двама участници от отборите на ПГТЕ „Хенри Форд“ – София, Благоевградската професионална гимназия „Ичко Бойчев“, ПГМЕТ „Христо Смирненски“ – Кнежа, Професионалната гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“ – Монтана, Професионалната гимназия „Академик Сергей Корольов“ – Дупница и ПГМЕ – Пирдоп. Всички участници в осмото издание на конкурса ще получат сертификати за участие от ЧЕЗ България.

„Въпреки извънредните условия, в които тази година се провежда конкурсът, решихме да не го прекратяваме. За 12-токласниците настоящата учебна година е от голямо значение за бъдещата им реализация и затова ние взехме решение да ги мотивираме и подпомогнем със стипендии, защото участниците в конкурса показват знанията и уменията, придобити през последните години от тяхното обучение. Желая на всички тях още много професионални успехи“, каза Евгения Накова, директор „Човешки ресурси“ в „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Конкурсът „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ е една от най-ранните инициативи на ЧЕЗ за насърчаване на професионалното образование в България. Той стартира преди осем години и се разрасна, обхващайки и висшето образование, а през миналата година бе дадена и първата социална стипендия. Целта на състезанието, което е част от графика на Министерството на образованието и науката за националните състезания по професии, е да намери, подкрепи и мотивира талантливите специалисти по електротехника. Досега сакандидатствали близо 900 ученици и студенти, а стипендия са получили 57 от тях.

От настоящата 2019-2020 г. размерът на стипендията е увеличен на 600 лева. Освен нея участниците в класираните на първите три места отбори получават и възможност да кандидатстват с оценката от конкурса в четири висши учебни заведения - Техническия университет в София, Колежа по енергетика и електроника, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Висшето транспортно училище „Т. Каблешков“.

Допълнителна информация за регламента на състезанието и периодите на провеждане на отделните кръгове може да бъде намерена на сайта www.stipendiant.com.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg10.04.2020

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ ОТЧЕТЕ 13% РЪСТ НА БЕЗКАСОВИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ МАРТ

За януари, февруари и март тази година 317 хиляди битови клиенти на Дружеството предпочетоха да платят безкасово сметките си за ток

През първите три месеца на годината 317 000 битови клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД използваха банките, интернет, терминални устройства или мобилния си телефон, за да платят сметките си за ток. Броят на транзакциите за периода януари - март е над 922 000, с което достигна близо 23% от общия брой плащания през тези месеци и отбеляза ръст с 13% спрямо същия период на миналата година. Статистиката регистрира и ръст от 18% при интернет плащанията с над 103 000 плащания повече спрямо януари – март на 2019 г.

Анализът сочи, че клиентите на ЧЕЗ Електро са предпочели възможностите, които осигуряват начините за плащане на сметки от разстояние в ситуация на извънредно положение поради опасността от заразяване с коронавирус. Клиентите са осъществили плащанията на сметките си по интернет, чрез интернет банкиране, системите на ePay.bg, ОББ, Icard.bg и Транскарт или с платежно нареждане.

Безкасовите начини на плащане спестяват време и усилия на потребителите и ги правят независими от мястото и работното време на касите за плащане в брой. Средно на месец 307 000 клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД се възползват от предлаганите от Дружеството 9 начина за безкасово плащане - по банков път чрез директен дебит, банкомат или платежно нареждане, по интернет чрез интернет банкиране, системите на ePay.bg, ОББ, Icard.bg и Транскарт или директно през сайта на ЧЕЗ, с sms през системите на ePay и Icard, които дават на клиентите и достатъчно сигурност.

Над 25% от клиентите на дружеството предпочетоха да получават и месечните си фактури за електрическа енергия онлайн. Електронна фактура може да бъде заявена на www.cez.bg, през фейсбук-профила на ЧЕЗ Електро @cezelectrobg, на телефон 0700 10 010, както и в офисите на Изипей.

Последвайте ни във фейсбук на нашата страница - @cezelectrobg, с актуална информация за електронните услуги, които предлагаме за улеснение на клиентите.

Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АД

е-mail: parvoleta.miteva@cez.bg


Галерия

Вижте още

140 720 киловатчаса подари „ЧЕЗ Електро България“ АД на клиенти, регистрирали се за електронна фактура през юни

С над 7-те хиляди нови регистрации, броят на използващите безплатната услуга вече надмина  431 000      Клиентите на „ЧЕЗ Електро България“ АД, които оценяват удобството, сигурността и екологичните ползи на електронната фактура, вече са 431 298 .      От тях 7 036 се регистрираха за услугата по време на кампанията „20 kWh..

публикувано на 26.07.19 в 09:43