Не е подавана вода за промишлени нужди на „Стомана Индъстри” и „Топлофикация Перник” след наложената забрана от МОСВ

Във връзка с изнесената информация за установени нарушения при подаването на вода от язовир „Студена” управителят на ВиК Борислав Иванов заяви, че водоподаването по промишления водопровод е преустановено, а савакът е затворен и пломбиран от Басейновата дирекция в Благоеврад.

Към момента целостта на пломбата е запазена и вода по промишления водопровод не се подава, заяви Иванов.

„За месец януари са отчетени 650 куб. м, преминали към „Стомана Индъстри“ АД и 78 куб. м преминали към „Топлофикация-Перник“ АД или общо 728 куб. м. Това количество се равнява на средно 0.272 л/сек. и е вследствие от пропуски на вода на самия савак. За сравнение средния месечен разход на промишлена вода на „Стомана Индъстри“ АД е 58 064 куб. м за 2018г. и 66 229 куб.м за 2019г., а на „Топлофикация – Перник“ АД 54 289 куб.м за 2018г. и 49 840 куб.м за 2019г. „В момента нивото на язовир „Студена” е два метра над мъртвия обем. „Оптимистимно е и се надявам това нещо да продължава като тенденция”, каза Иванов.