Конкурс за редактор

Снимка: pexels.com

ОБЯВА

РАДИО БУРГАС

набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността

„РЕДАКТОР“.

Кратко описание на задълженията на заемащия длъжността:

· Участва в подготовката, създаването и реализацията на програмата на Радио Бургас по утвърден график като всекидневно следи развитието на обществено-политическия живот у нас, информира се за процесите, приоритетите и тенденциите в развитието на региона;

· Подготвя и подрежда новини в емисии и бюлетини според тяхната обществена значимост;

· Дава предложения за съдържанието и реда на темите в предаванията, на които по график е редактор или водещ като се съобразява с водещите новини и темите от обществен интерес в региона;

· Отразява събитията като осигурява многообразие на гледните точки по всеки от конкретните проблеми;

· Подготвя и реализира репортажи, интервюта, новини, коментари и др., носи отговорност за съдържанието и за качеството на записа и монтажа им;

· Спазва етичните и журналистическите правила за работа в обществената медия каквато е Радио Бургас.

Изисквания за заемане на длъжността:

· Висше образование;

· Висока степен на езикова култура и подготовка по български език - писмено и говоримо;

· Отлични гласови данни, без говорни дефекти и диалектен изговор;

· Способност за ориентиране и бърза реакция в екстремни ситуации;

· Добра компютърна грамотност и умения за ползване на новите информационни технологии;

· Професионален опит и ползване на чужд език са предимство.

За да кандидатствате, моля изпратете автобиография с актуална снимка и телефон за обратна връзка, копие от диплома за завършено образование и мотивационно писмо, до 17 ч. на 15 май 2019 г., на електронен адрес: director.burgas@bnr.bg или на адрес: гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ № 2, Радио Бургас – за участие в подбор за заемане на длъжността „редактор“.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване на 17.05.2019 г.