Над 200 онколози участват в научна конференция в Слънчев бряг

Снимка: Clinica.bg

 Над 200 лекари, учени, изследователи, специалисти по здравни грижи дискутират, обобщават опит и коментират лекции по темата „Диагностика и лечение на рецидивиращи и метастазирали тумори“. Деветата конференция по онкология в Слънчев бряг е  организирана от Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология в София. .

Експертите търсят отговори на професионални въпроси – за диагностиката чрез т. нар. хибридни скенери, използващи гама източник или позитронна енергия. Учените анализират детайли, натрупани данни и световни препоръки кога и как да се прилага едната или другата диагностична технология със съответните предимства, като се изтъква най-важната задача – ранното откриване на рецидиви, за да бъдат те навреме третирани.

По темата за меланома бе споделено познание от нови мащабни проучвания, с доказани ползи от комплексна терапия. У нас например боледуват около 500 души годишно, като около 180-200 от тях за съжаление умират. Затова всяка терапевтична иновация е добре дошла в усилията да се увеличи преживяемостта.

Коментиран бе и недребноклетъчният рак на белия дроб, особено такъв, който засяга млади болни, непушачи, без открита особена мутация – там изследователите предлагат ново лечение, за първа линия терапия – отговорност на лекаря остава да се прецени точното лечение на точния болен.

Много от лекциите са посветени на рака на млечната жлеза – водеща причина за смъртност сред жените. Напредъкът е осезаем, постига се непрестанно увеличение на преживяемостта, остава важността на задачите за проследяване на отговора на терапията, за ролята на неоадювантната терапия преди хирургично лечение и др.

Един от акцентите е кога и доколко мини инвазивните щадящи интервенции осигуряват качество и предпазват от усложнения. Не по-малко интересни и важни са споровете за всички хирургични подходи при различни локализации. Един от изводите е, че всъщност измерител за постигнат успех е състоянието и качеството на живот на болния човек.

По време на т. нар. „сестринска сесия“ професионалистите по здравни грижи поставят акцент върху грижата за болния в 24 научни доклада,  дискусии, отразяващи както професионалното, така и хуманното отношение към онкологично болния човек.

Още в началото директорът на онкологичната болница д-р Стефан Константинов изтъкна успехите и напредъка в онкологичната наука и практика, както и усилията на българските специалисти да прилагат доказани ефикасни подходи. Неслучайно бе многократно повторен постулатът „Да направим сега това, от което пациентите ще се нуждаят после“ – разбиране за онкологичната грижа само като етап от живота на засегнатите.