Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία © 2021 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται σύμφωνα με τον νόμο

Η Eurohold απέκτησε την ιδιοκτησία της CEZ στη Βουλγαρία

Φωτογραφία: πρ. αρχείο

Η Eurohold ξεπέρασε την τελευταία κανονιστική απαίτηση για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της CEZ Electro Bulgaria. Η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας και Υδάτων ενέκρινε συμφωνία για την απόκτηση του 67% των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, πληροφορεί το πρόγραμμα Horizont της ΒΕΡ. Η Eurohold αποκτά τον έλεγχο της δραστηριότητας της CEZ Group στη Βουλγαρία μέσω της θυγατρικής της Eastern European Electric Company, που δημιουργήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό, έναντι 350 εκατομμυρίων ευρώ.

Η διαδικασία πώλησης των βουλγαρικών περιουσιακών στοιχείων της CEZ διήρκεσε αρκετά χρόνια. Αρχικά, η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού δεν ενέκρινε τη συναλλαγή επειδή η Eurohold δραστηριοποιούνταν κυρίως στον ασφαλιστικό τομέα.


Περισσότερα στην κατηγορία

Οι βουλγαρικές εταιρίες εκκίνησης έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια από τη Γερμανία και τον κόσμο

Οι εταιρείες εκκίνησης της Βουλγαρίας θα έχουν ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια από τη Γερμανία και όλο τον κόσμο. Αυτό γίνεται εφικτό αφού το Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας έγινε συνεργάτης του Deutsche Börse Venture Network. Το..

δημοσίευση: 4/14/21 3:04 PM

Πλατφόρμα θα ενώνει την επιστήμη και τις επιχειρήσεις

Η βουλγαρική επιστήμη βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και έχει πολλά να προσφέρει τόσο στους βουλγαρικούς όσο και στους αλλοδαπούς επενδυτές. Αλλά για να τους προσελκύσει, χρειάζεται αποτελεσματικές τεχνολογίες. Όμως, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να..

δημοσίευση: 4/12/21 2:51 PM

Σταθεροποίηση της βιομηχανίας, των οικοδομών και του λιανικού εμπορίου

Οι τομείς της Οικονομίας συνολικά σημειώνουν μείωση σε ετήσια βάση λόγω της πανδημίας. Τον Φεβρουάριο του 2021 όμως η βιομηχανία και οι οικοδομές κράτησαν τις παραμέτρους του Ιανουαρίου ενώ το λιανικό εμπόριο σημειώνει άνοδο σε μερικούς τομείς...

δημοσίευση: 4/9/21 1:06 PM