Daily webcast

Резултати : author Kostadin Atanasov

Stayko Staykov: Modern tarımın geleceği arazi toplulaştırmasından geçiyor

Bulgar Tarım Arazileri Sahipleri Derneği Başkanı Stayko Staykov, Sofya’da düzenlenen “ Next Year’s Business Plan ” isimli ekonomik forumunun yıllık toplantısında şöyle konuştu: “Modern tarımın geleceği, geniş arazilerin yönetimden,..

01.12.15 13:14 |

Nikolay Stoyanov: Bulgaristan ekonomideki iyi sonuçları değerlendiremedi

Sofya’da Next Yer’s Business Plan adı altında düzenlenen ekonomi forumunda konuşan finans uzmanı Nikolay Stoyanov, Bulgaristan ekonomisinin 2015 yılında yüzde 1,5 ve yüzde 2,6 arasında değişen oranda büyüme kaydedeceğini öne sürdü ve şunları da..

24.11.15 15:20 |

Bullgaria nuk arriti të përfitojë nga efektet pozitive në ekonomi

Gjatë vitit 2015 ekonomia bullgare do të evidentojë rritje nga 1.5 deri në 2.6 për qind. Këtë e deklaroi analizuesi financiar nga gazeta “Kapitall” Nikollaj Stojanov në forumin ekonomi Next Wear’s Business Plan, që u zhvillua më 17 nëntor në Sofje. Në..

20.11.15 15:52 |

Nikolay Stoyanov: Bulgaria failed to benefit from the positive economic effects

Bulgaria’s economy is expected to grow between 1.5% and 2.6% in 2015, financial analyst from Capital daily Nikolay Stoyanov said during the annual forum Next Year’s Business Plan held in Bulgaria’s capital Sofia on November 17. Against the..

20.11.15 11:21 |

IMF: Bulgaristan harcamalara daha sıkı kontrol uygulamalıdır

4 ile 9 Kasım günleri arasında ülkemizi ziyaret eden Uluslararası Para Kurulu IMF misyonu, ülkenin ekonomik gelişmesini ve mevcut perspektifleri yetkililerle görüştü. Fon tarafından Bulgaristan’a sunulan esas önerilerden biri, hükümetin harcama..

17.11.15 15:15 |

Bullgaria duhet të imponojë një kontroll më të rreptë mbi shpenzimet

Një mision i Fondit Monetar Ndërkombëtar bëri vizitë në Bullgari nga 4 deri më 9 nëntor dhe diskutoi me autoritetet bullgare zhvillimin aktual ekonomik dhe perspektivat para vendit. Një nga rekomandimet kryesore të fondit ndaj Bullgarisë ka të bëjë me..

17.11.15 15:01 |

IMF: Bulgaria should impose stricter control over expenditures

An International Monetary Fund Mission visited Bulgaria between November 4 and 9, 2015, to discuss the economic outlook and related policies with the Bulgarian authorities. One of the main recommendations of the International Monetary Fund to..

16.11.15 14:13 |

What is the future of cryptocurrencies?

The future of money, or a big part of it, is outside the banking system, as we know it today. Traditional businesses would either change, or new entrants would come in the market, founder of OneCoin cryptocurrency Ruzha Ignatova said during..

29.10.15 11:41 |

Çfarë është e ardhmja e valutave elektronike?

E ardhmja e parave është jashtë sistemit bankar, të tillë, siç e njohim atë sot. Ose biznesi tradicional do të ndryshohet, ose në treg do të hyjnë pjesëmarrës të rinj, tha themeluesja e monedhës digjitale One Coin Ruzha Ignatova. Parat virtuale të..

28.10.15 15:25 |

Quel avenir pour la monnaie virtuelle?

L’avenir de l’argent est en dehors du système bancaire, tel que nous le connaissons aujourd’hui. Les moyens de paiement traditionnels vont changer, de nouveaux acteurs vont entrer sur le marché. C’est ce que pense Ruja Ignatova, fondatrice du système..

28.10.15 14:44 |