Daily webcast

Резултати : author Kostadin Atanasov

Presupuesto 2020: ¿qué hay de nuevo?

El Presupuesto de Bulgaria para el año 2020 enfatiza, un año más, en el aumento de los salarios en el sector público y en la política tendente a incrementar de manera más acentuada las remuneraciones de los maestros y profesores de escuela,..

18.12.19 11:28 |

Bulgaria’s 2020 state budget-what is new?

Bulgaria’s 2020 state budget accentuates for another consecutive year on the increase of wages in the public sector and on significant increase of the salaries of the Bulgarian teachers, which will double by the end of the term of office of the..

18.12.19 10:36 |

2019-ta − një vit i pazakonshëm, por relativisht i mirë për turizmin bullgar

Viti i tanishëm është relativisht i mirë për turizmin bullgar. Ky është viti me më shumë turistë të kënaqur në vend. Një nga shkaqet për këtë është numri më i pakët i pushuesve nëpër bregdetin e Detit të Zi, sesa në vitin e mëparshëm. Përveç kësaj gëzuam..

13.12.19 11:21 |

2019 has been good, yet extraordinary year for Bulgaria’s tourism

2019 has been relatively good for Bulgaria’s tourism. This has been the year with the highest number of satisfied tourists. On one hand, this was due to the lower number of tourists spending their vacation along the Bulgarian Black Sea..

12.12.19 14:36 |

Komisioni për Mbikëqyrje Financiare prezantoi për diskutim publik projektin e ri të sistemit “bonus-malus”

Sigurimi i detyrueshëm TPL i makinave në Bullgari mund të bëhet katër herë më i shtrenjtë. Kjo mund të bëhet nëpërmjet mënyrës së re të llogaritjes së tij në kuadrin e sistemit “bonus-malus”. Këtë e parashikon projektligji i ri që ishte prezantuar për..

29.11.19 15:48 |

“Bonus- Malus” araç sigortaları sistemini kamu tartışmasına açıldı

Bulgaristan’da öngörülen ve “Bonus- Malus” adı verilen yeni sistemin uygulamaya girmesiyle zorunlu araç sigortalarının fiyatı dört kat yükselebilir. Sigorta bedeli belirlenirken sürücüler farklı kategorilerde sınıflandırılacak ve yedi trafik ihlali..

28.11.19 13:39 |

Financial Supervision Commission presents new draft for Bonus-malus system

The price of the third party liability insurance in Bulgaria may increase up to 400% after the introduction of the new Bonus-malus system, the new draft of the Financial Supervision Commissionsubmitted for public consultations envisages. The..

28.11.19 13:22 |

La Comisión de Supervisión Financiera presenta a debate público nuevo proyecto del sistema “bonus/malus”

El seguro de Responsabilidad Civil en Bulgaria puede encarecerse hasta   4 veces en virtud del nuevo sistema “bonus/malus”.Lo anterior está previsto en el nuevo proyecto de ley de la Comisión de Supervisión Financiera sometido a debate público...

28.11.19 13:01 |

Polina Stojkova: Tregu i banesave në Bullgari qetësohet

Në vitin 2019 tregu i banesave në Bullgari filloi të qetësohet pas disa viteve të nivelit të lartë të çmimeve. Ritmet e shtrenjtimit tashmë janë më të matura, ndërsa kërkimi dhe ofrimi filluan të balancohen, tha në një intervistë për Radio..

18.11.19 13:05 |

Polina Stoykova: Bulgaristan’da konut piyasası sakinleşiyor

“Bulgarian Properties” emlak şirketinin İcra Müdürü Polina Stoykova Bulgaristan Radyosu’na yaptığı konuşmada “Birkaç yıl art arda fiyatların yükselmesinden sonra 2019 yılında Bulgaristan’daki konut piyasası sakinleşmeye başladı. Pahalılaşma..

14.11.19 15:26 |