Podcast in English

Резултати : author Vida Pironkova

Ekatérina Nikolova, la Bulgare de Strasbourg

Son nom est bien connu à Strasbourg, où elle vit et travaille depuis des années. Ekatérina Nikolova débute sa carrière en tant que pianiste et percussionniste, après des études à Sofia et au Conservatoire de Strasbourg, où elle joue dans différentes..

20.03.16 09:45 |

Ekaterina Nikollova – “Të jesh kompozitor, ky është kuptimi i një jete të tërë”

Ekaterina Nikollova është një kompozitore e afirmuar në Strasburg, Francë-qyteti në të cilin jeton dhe krijon prej viteve të gjata. Ajo përfundon klasën e instrumenteve të baterisë të profesorit Dobri Paliev në Shkollën Kombëtare Muzikore “Ljubomir..

19.03.16 11:15 |

Hristo Pavllov – “Dua t’u ofrojë dije muzikantëve të rinj”

Doc. Hristo Pavllov është një emër i afirmuar në jetën muzikore të Bullgarisë. Është laureat i konkurseve kombëtare dhe ndërkombëtare si flautist, kompozitor dhe dirigjent. Dirigjon shumë kolektiva, mes të cilave janë Filarmonia e Çekisë, Orkestra..

18.03.16 18:55 |

I want to give young musicians knowledge, Christo Pavlov says

Associate professor Christo Pavlov is a renowned name of the Bulgarian music scene. He is a laureate of national and international competitions as a flute player, composer and conductor. He has been the conductor of a number of..

18.03.16 14:09 |

Hristo Pavlov: ”Genç müzisyenlere bilgi vermek istiyorum”

Doçent Hristo Pavlov Bulgaristan müzik hayatında önemli bir isim. Flüt müzisyeni, besteci, orkestra şefi olarak ün kazanan bir kişidir. Çek Filarmonisi, BNR Senfoni Orkestrası, Sofya Metropoliten Orkestra, Bulgarika Filarmonisi, Classic FM Gençler..

17.03.16 14:04 |

Composer Ekaterina Nikolova: Being a composer lends meaning to one’s life

Ekaterina Nikolova is an established composer living and working in Strasbourg, France for many years. She has graduated percussion with Prof. Dobri Paliev at the Lyubomir Pipkov music school in Sofia and then the Strasbourg conservatoire. She..

17.03.16 10:30 |

Noticias musicales

El mes de marzo ha empezado con un maratón musical: una serie de conciertos en la sala Bulgaria dedicados al 3 de marzo, Día de la Fiesta Nacional de la República de Bulgaria. El pistoletazo de salida lo dio la orquesta de viento de la Guardia Nacional..

12.03.16 09:00 |

Lajme muzikore

Muaji mars filloi me një maratonë muzikore – një varg koncertesh në sallën “Bullgaria”, kushtuar Festës Kombëtare të Republikës së Bullgarisë më 3 mars. Fillimi qe dhënë nga Orkestra përfaqësive frymore e Gardës Kombëtare me dirigjent major Radi Radev..

08.03.16 14:37 |

What’s new music-wise?

The month of March kicked off with a music marathon – a series of concerts at Bulgaria Hall dedicated to Bulgaria’s national day, March 3. The start was given by the brass band of the National Guard Unit with conductor Radi Radev and soloists..

08.03.16 11:48 |

Mars en musique

Le mois de mars s’est ouvert sur un vrai marathon musical, grâce à la série de concerts Salle Bulgaria , consacrés à la fête nationale de la Bulgarie, le 3 mars. Citons les brillantes prestations de la fanfare de la Garde nationale, les petits..

08.03.16 11:19 |