Daily webcast

Резултати : author Miglena Ivanova

Nasimo, el rostro de la cultura del grafito búlgara

Empezó pintando tags en las calles llegando a parar en la comisaría, luego estudió en la universidad hasta convertirse en autor de grafitis vivos, inolvidables, llenos de sentido filosófico que se pueden ver en las calles de Bulgaria, Canadá, Alemania,..

08.08.14 13:18 |

Calidoscopio balcánico

Serbia se aprovecha de las sanciones contra Rusia Serbia programa aumentar considerablemente sus exportaciones a Rusia, informó la Cámara de Comercio e Industria serbia. Los propósitos de Belgrado están directamente relacionados con el embargo..

08.08.14 13:05 |

Nasimo, a leading Bulgarian graffiti artist

From tags in the streets, through brief stays in the local police station, university and all the way to bright, memorable graffiti in the streets of Bulgaria, Canada, Germany and Russia... This is how the legend Nasimowas born, one of..

06.08.14 15:13 |

Nasimo - fytyra e kulturës së grafitit bullgar

Nga pikturimi rrugor dhe qëndrimet në drejtorinë rajonale policore përmes universitetit deri tek grafiti/ pikturim mural/ i qartë i cili mbahet mend i përmbushur me një kuptim filozofik nëpër rrugët e Bullgarisë, Kanadasë, Gjermanisë dhe..

05.08.14 14:12 |

Boyan Nikolov: el conquistador de tres mares

Al encontrase con Boyan Nikolov impresionan sus ojos vívidos y su rostro cincelado, una señal de carácter abierto y espíritu fuerte. Hace un año, inspirado por el viaje de Ulises, él se dirigió en un kayak hacia el Egeo para seguir sus pasos. Después de..

19.07.14 08:30 |

Bojan Nikolov – pushtuesi i tre deteve

Gjatë takimit të tij bëjnë përshtypje gjallëria e syve të tij dhe fytyra e tij – shenje për frymë të fortë. Para një viti i frymëzuar nga udhëtimi i Odisesë, ai drejtohet me kajak nëpër gjurmët e tij në Detin Egje . Pas një muaji dhe 1000 km prapa..

10.07.14 14:17 |

Boyan Nikolov – the man who conquered three seas

The lively eyes and chiseled face of Boyan Nikolov are the things that first impress – those are a sign of openness and strong spirit. A year ago, inspired by Odysseus’ trip, he headed a kayak on his trails across the Aegean Sea. After one month and..

10.07.14 14:00 |

Pas Everestit Atanas Skatov ngre sy lart K2

36-vjeçari Atanas Skatov është prej atyre njerëzve të cilët fluturojnë lart në ëndrrat e veta, kapërcejnë pengesat e jetës dhe sfidojnë veten e tyre në sport. Megjithëse ka filluar të merret me sport para katër vjetëve, Atanas ka biografi me shumë..

05.07.14 09:55 |

Después de Everest, Atanas Skatov dirige su mirada hacia el K2

Muchas veces uno anhela alcanzar la cumbre, pero algún tipo de obstáculos o condiciones inventadas rompen sus alas antes de que las haya abierto. Sin embargo, Atanas Skatov, de 36   años de edad, no es de ese tipo de personas. Él se atreve a superar las..

05.07.14 09:20 |

After Mount Everest Atanas Skatov’s next goal is K2

Often one dreams of reaching their goals and climbing the highest peaks but obstacles break their wings before they manage to use them. 36-year-old Atanas Skatov is not one of these people. He dared crush the barriers we place in front of us and..

01.07.14 13:24 |