Резултати : Autor Miglena Ivanova

8 instrumente financiare do të përkrahin biznesin dhe qytetarët në Bullgari

Nëpërmjet 8 instrumenteve të ndryshme financiare me resurs publik prej rreth 4.5 mlrd levash (2.3 mlrd euro) shteti do të përkrahë biznesin e vogël dhe të mesëm, personat që i paguajnë vetë kontributet e sigurimeve shoqërore dhe ata që janë me leje pa..

21.04.20 14:35 |

8 financial instruments to support businesses and citizens in Bulgaria

By means of 8 different financial instruments with a public resource of around BGN 4.5 billion (EUR 2.3 billion) the state is to support SMEs, the self-employed and persons on unpaid leave because of the crisis caused by the Covid-19 pandemic,..

21.04.20 14:15 |

Calidoscopio balcánico

La Cumbre UE – Balcanes Occidentales se pospone a causa de Covid−19 Con el fin de limitar la propagación de la pandemia de Covid−19, la presidencia croata del Consejo de la Unión Europea (UE) ha resuelto postergar hasta el 15..

09.04.20 14:28 |

Las obras de Dimitar Taushanski, de rostros tan diversos como la vida misma

Las obras de Dimitar Taushanski son abigarradas y de gran número de sustratos como la vida misma, y constituyen una franqueza en la que cada cual puede descubrir a sí mismo. Son optimistas o tristes, irradian humildad y osadía, recrean la..

30.03.20 13:21 |

Të larmishme dhe të ndryshme, ashtu si vetë jeta, janë krijimet e Dimitar Taushanskit

Krijimet e Dimitar Taushanskit janë të larmishme dhe të ndryshme ashtu siç është dhe jeta jonë – një çiltërsi, në të cilën secili mund të zbulojë jetën e vet. Ato janë dhe optimiste por dhe të mjera, tregojnë përulësinë por dhe guximin, tregojnë bukurinë..

26.03.20 11:00 |

Bulgarian artist Dimitar Taushanski and his works as multifaceted as life

Dimitar Taushanski's works are as colourful and multifaceted as our lives, a revelation in which each of us can find themselves. They can be both optimistic or sad, humble or bold, portraying the beauty of human closeness and the loneliness..

20.03.20 13:46 |

Mihail Krëstanov: Brazili mund të bëhet Italia e dytë për COVID-19

“Brazilia e kishte fatin që të jetë ndër vendet e prekura relativisht vonë nga koronavirusi. Por ky shans ishte humbur. Në fillim autoritetet nuk ndërmorën masat e domosdoshme, sepse qeveria nënvlerësoi situatën. Masat e duhura janë në fuqi tani,..

19.03.20 16:34 |
Sao Paolo

Mihail Krastanov: Brazil is at risk of becoming the second Italy for COVID-19

Brazil had an incredible chance, because COVID-19 reached this country later. Unfortunately, it has missed this chance. In the beginning, no measures were taken, because the government underestimated the situation. Now it is taking a series of..

19.03.20 13:42 |

Foundations of first Bulgarian school in Singapore have been laid

Bulgarian language is the link that goes from the present back through the centuries and connects us with our roots and our Bulgarian consciousness. That is why Bulgarians in faraway Singapore decided at a meeting in September 2019 to organize a..

15.03.20 08:10 |

U hap shkolla e parë bullgare në Singapor

Gjuha është lidhja jonë me rrënjat e vetëdijes sonë bullgare. Kjo i ka bërë bullgarët në Singaporin e largët në një takim të tyre gjatë shtatorit të vitit 2019 të organizojnë një shkollë të fundjavës për fëmijët e tyre. Meqenëse në diasporën bullgare atje..

12.03.20 14:21 |