ЕС подкрепя коренното население и смята да доразвие политиката си в тази посока

Снимка: Архив

В Декларация на върховния представител Катрин Аштън от името на Европейския съюз се казва, че Международният ден на коренното население е повод за ЕС да потвърди подкрепата си за това население в целия свят. "ЕС винаги е бил твърд поддръжник на Декларацията на Обединените нации относно правата на коренното население от 2007 г. Декларацията е основно средство за насърчаване на правата на човека, но прилагането ѝ на практика все още е предизвикателство. За съжаление в целия свят коренното население продължава да се сблъсква с дискриминация и неравностойно отношение. Съюзът се стреми да включи темата за правата на човека във всички аспекти на външната си политика. Той винаги повдига въпроса за правата на коренното население, когато е уместно, в политическия си диалог с трети държави и регионални организации и на многостранни форуми, като ООН. Също така Съюзът оказва финансова подкрепа за проекти на гражданското общество, за представителите на коренното население в органите на ООН и за дейности на Международната организация по труда, насочени към коренното население. Тази година, посредством Европейския инструмент за демокрация и права на човека той отправи покана за представяне на предложения, чиято цел е да се насърчат правата на коренното население. Освен това Съюзът е поел ангажимента да преразгледа и доразвие политиката си преди предстоящата Световна конференция за коренното население през 2014 г.“

В опит да изясним кое е коренното население по нашите земи разговаряхмес учени историци,етнолози,археолози.Не стигнахме до конкретен и еднозначен отговор. Науката все още е длъжна по тази тема. И така стигнахме до праисторията ни. Проф. Васил Николов , се съгласи да сподели своята теория за коренното население на днешна България . В разговора на Васка Начкова проф. Николов разказва, че за Европа е тръдно да се определи кое е коренното население. това е стар континент, населен преди около 1 милион години. През 4 в.пр.Хр. възниква подвижното пастирство. Твърди се, че наследници на тези хора са каракачаните. И в този аспект етнолози твърдят, че каракачаните могат да се смятат за коренно население.

Чуйте рубриката в звуковия файл.