Ще има ли субсидии за тютюнопроизводителите и след 2010 г.

През последните години и у нас, и в страните - членки на ЕС, бе регистриран много сериозен отлив от един значим дял на селското стопанство - отглеждането на тютюн. Това се почувства особено сериозно в Източните Родопи. Голяма част от мъжете там работеха като строители в чужбина. Финансовата криза, която обаче се отрази особено силно на строителния бранш, ги принуди да се завърнат по домовете си и да се отдадат на традиционния поминък - тютюна. Проблемите и там обаче са много, като основният е решението на Европейската комисия за спирането на субсидиите за отглеждането на тютюн от 2010 година. /08.2009/