Трудовата заетост при хора в активна възраст

"Заетостта в активна възраст 45+" е темата на кръгла маса, организирана от информационен център "Европа директно" в Добрич. Форумът е част от проект по програма URBAKT в партньорство с местните власти в Рим, Солун, Марибор, Севила и Единбург. Проблемът със застаряващото население в различните градове има различна специфика. Тя се определя от нуждите на пазара на труда на съответното място или област. Затова и този форум се провежда неслучайно в град Добрич. В звуковия материал можете да чуете интервю с Правда Димова от център "Европа директно", интервю с Кемал Еюб - председател на Комисията по защита от дискриминация за практиките на възрастова дискриминация при наемане на работа, както и анкета с безработни. /08.2009/