Стажът за пенсия при работещите в различни страни на ЕС

Членството на България в Европейския съюз гарантира социални и осигурителни права на всеки наш сънародник, който има осигурителен стаж в повече от една страна от ЕС. Така той придобива правото на пенсия във всяка страна, където има достатъчно осигурителен стаж. С подробности по темата слушаме репортерката Цветелина Стоянова, която взе интервю от директора на дирекция Международни договори в Националния осигурителен институт Мария Касърова. /08.2009/