Съдебната система и борбата с корупцията и организираната престъпност преди доклада на ЕК

Преди обявяването на междинния доклад  на ЕК за напредъка на страната ни в областта на правосъдието и вътрешния ред става актуален въпросът доколко България  се справи с установените от Еврокомисията недостатъци в реформата на съдебната система? Демонстрира ли тя убедителни и осезателни резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност? - кореспонденция от Брюксел на Диана Чепишева. /07.2009/