Препоръките на доклада на ЕК към ВСС

Юлският доклад за напредъка на България бе оценен от Висшия съдебен съвет като обективен, много точен и ясен в критиките си и конкретен в препоръките си. Представителите на съдебната власт видяха в доклада на Европейската комисия и положителна оценка на българските усилия и коментираха, че за първи път в такъв доклад са записани поздравления към отделните институции. Още за прочита на евродоклада от страна на съдебната власт можем да научим от интервюто с представителя на ВСС Анелия Мингова. /07.2009/