За субсидиите в земеделието на новите и стари членки на ЕС

Има ли шанс за изравняване на субсидиите за земеделие в старите и новите страни - членки на ЕС - интервюто е с Диляна Славова, изпълнителен директор на Българската асоциация на млекопреработвателите. Тя коментира ще се реализира ли идеята за Конвенция за Рило-родопския регион, която по подобие на Алпийската конвенция ще регламентира запазването на традиционните производства. /07.2009/