За Съда на общностите в Люксембург

Съда на общностите в Люксембург е създаден, за да гарантира, че законите на Европейския съюз се спазват еднакво във всички страни - членки и още - че законите са еднакви за всички.  Съдът трьчва да следи и при нужда да урежда взаимоотношенията между отделни държави, институции, фирми или частни лица. Адвокат Александър Желязков бе в делегация на старозагорската колегия, която се запозна с дейността на съда. /07.2009/