Еврорадиоигри: Пари за безработица от Европейския съюз

Колко пари отпуска Европейският съюз за младежка безработица и какви са условията?