EВРАНЕТ - 20.32.2014

170 милиона евро са средствата по първите покани за проектни предложения на програмата „Творческа Европа”, които ще бъдат актуални още няколко седмици.

Поканите по 4-те направления на програмата, чийто общ бюджет до 2020 г. е почти милиард и половина евро, изтичат през март. Порталът за проекти ще бъде отворен от края на юни до началото на октомври тази година.

Програма „Творческа Европа“ ще предостави финансиране за транснационални проекти, които ще дадат възможност на 250 000 творци и културни дейци да достигнат до нови публики в чужбина.

Тя също така ще инвестира мощно в европейската филмова индустрия посредством подкрепа за кина и стотици филми, продуцирани в Европа.

Авторите и издателите на над 4500 литературни творби могат да получат финансиране за преводи, паралелно ще продължат и много европейски инициативи като Европейска столица на културата, обясни пред Радио Пловдив евродепутатът Андрей Ковачев.

Бенефициенти по програмата не могат да бъдат физически лица. Финансиране могат да получат юридически субекти с дейност в областта на културата – публични институции като общини, висши училища, музеи, театри, галерии и др. културни оператори, които да бъдат лидери на сдружения на творци, обясни Ковачев.

Освен културни проекти, „Творческа Европа“ ще подкрепя идеи в областта на медиите, музиката, видеоигрите, интердисциплинарните изкуства и културното наследство в контекста на дигитализацията.