ЕВРАНЕТ - 06.03.2014

Независимо от предстоящите избори за Европейски парламент, където и повечето от настоящите евродепутати ще намерят място в листите на съответните партии, които ги бяха издигнали за настоящия мандат, много зависи и от личната инициатива на всеки един.

Евродепутатът от ГЕРБ от ЕНП Моника Панайотова завършва мандата си в Европарламента с поредица инициативи за намаляване на младежката безработица.

Последната от тях е предложение до ЕК 2017 година да бъде обявена за Европейска година на предприемачеството.

Това ще насочи вниманието върху необходимостта от мерки и възможности за повече стартиращи компании, за възпитаване на предприемачески дух и умения у младите хора. Дава възможност за преодоляване на т. нар. „страх от провала“, който все още има в младите хора в Европа, за да предприемат дадени бизнес и иновативни начинания.

С оглед и на приоритетното финансиране през новия програмен период на мерките за младежко образование, мобилност, предприемачество и обучение, насочването на вниманието към предприемачеството ще е една добра възможност за младите хора.

Европейската година на предприемачеството ще бъде от изключителна важност за популяризиране на мерките, предвидени в „Плана за действие Предприемачество 2020“, предложен от Европейската комисия в началото на 2013 г.

Според българския евродепутат обявяването на Европейска година на предприемачеството ще допринесе за популяризиране на предприемачеството като кариерен избор за европейските граждани, ще подпомогне създаването на нови предприятия и работни места, ще стимулира иновациите в бизнеса.Младежите трябва да бъдат подтиквани и стимулирани към самостоятелни инициативи още от училище.