EВРАНЕТ - 27.03.2013

Общоевропейската инициатива EURAXESS на Европейската комисия подпомага изследователите в професионалното им развитие и дава нови възможности за работа на млади научни работници.

Тя стартира на 3 март и в рамките на два месеца ще обиколи 22 държави, сред тях и България. Общоевропейската инициатива е уникална, заяви Христо Христов – съветник в представителството на Европейската комисия в България. Той обясни, че целта е младите учени и изследователи да получат на място цялата информация за възможностите за своето професионално развитие.

Информационният тур предоставя консултации за кариерата, работните места, съставяне на автобиографии и права за трудова заетост. Първата спирка в България на пътуващото шоу EURAXESS е Пловдивският университет „Паисий Хилендарски”. Общоевропейската инициатива ще бъде представена днес в двора на висшето учебно заведение. Очакванията на българските студенти и научните работници към общоевропейската инициатива са големи, призна Весела Казашка – директор на „Научна и приложна дейност” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, която е и контактното лице на инициативата във висшето училище.

Тя е категорична, че не става въпрос за изтичане на мозъци, а за обмен на изследвания, знания и иновации. „Тази инициатива ще даде възможност на наши преподаватели и млади учени да работят в международни екипи и да се върнат отново у нас. А нашия университет ще има възможност да привлече чуждестранни известни изследователи. Общоевропейската инициатива ще доведе до повишаване качеството на образование и изследователска дейност, категорични са от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.