За първи път - Европейски ден на музикотерапията


Лилия Ахтарова е представител на Европейската конфедерация по музикотерапия и бивш председател на Българската асоциация по музикотерапия. 
На 15 ноември предстои провеждането на първия Общоевропейски ден на музикотерапията за същността на общуването с музика и значението й като съпътстващо средство при работата на психолози.

Практики в Европа, усилия на работещите в тази сфера да направят музикотерапията не просто популярна, а да изградят доверие, което да позволи на много повече хора да се възползват от ефекта на въздействието на музиката при лечението на соматичната медицина, на специфични състояния и социални въздествия както върху деца, така и върху възрастни.  Това са темите на интервюто на С.Савова с Лилия Ахтарова.


Още европейски теми:

www.euranetplus-inside.eu