2,4 милиона подписа в ЕС срещу Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции


2,4 милиона подписи вече са събрани в рамките на Европейската гражданска инициатива срещу Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции. Данните съобщи Борислав Сандов от Фондация за околна среда и земеделие. Подписката ще приключи през октомври 2015 г. и се очаква подписите да достигнат 3 милиона.

Споразумението между САЩ и ЕС засяга сферите на обществения, икономическия и политически живот на Европа. Основните опасения са свързани с това, че ще се увеличи рискът от опасни и вредни за околната среда технологии като фракинг и ГМО. По думите на Сандов, дребният и средният бизнес също се надигат срещу споразумението. В същото време все още няма изготвен доклад относно отраженията на това споразумение.Една от най-критикуваните части на споразумението е уреждането на споровете. Става въпрос за частни арбитражи, които са контролен механизъм за изпълнение на търговски договори между страни- Сандов твърди, че те подкопават суверенитета на държавите. Освен това, таксата за да стартираш дело в арбитраж е 200 хиляди евро - твърде висока сума за малкия и средния бизнес,особено за България. Особено опасно е споразумението в часта за храните с ГМО, произведени в САЩ, коментира Сандов.

Още европейски новини:

www.euranetplus-inside.eu