Европа преди новините: Какви средства одобри ЕК за управление на миграцията и по-безопасна Европа, и какво ще получи България?

Европейската комисия (ЕК) одобри близо 2,4 милиарда евро за периода от 2014 до 2020 година финансиране по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за 23 многогодишни национални програми. Според Петър Петров, съветник преса и медии в представителството на ЕК в София, за България финансирането е около 72 милиона евро. То е концентрирано конкретно във фонд „Вътрешна сигурност“, който е разделен на два основни инструмента: граници и визии, и полицейско сътрудничество и управление на кризи. По първия инструмент сумата е 40 милиона евро, а по втория – 32 милиона евро.
Освен програмите има предвидени и средства за спешни мерки. Златко Александров, главен секретар на Държавната агенция за бежанците пояснява, че Европейската комисия отпусна на България средства и за дейности за подобряване на качеството на живота на бежанците в центровете и за подобряване на процедурата за международна закрила.
Европейската комисия работи за бързото одобряване на останалите национални програми. С общ бюджет от почти 7 милиарда евро за периода 2014 – 2020 година. Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) са основните финансови инструменти на Европейския съюз за инвестиции с цел постигане на една отворена и сигурна Европа.
Подкасти от БНР