България участва в европроект "План за действие във връзка с науката в обществото" при епидемии и пандемии


Научните изследвания предоставят възможности за справяне със здравните и социалните проблеми, възникващи при епидемии и тези възможности могат да бъдат използвани най-добре само ако здравната система се „отвори“ към гражданското общество. По тази причина страната ни участва в европейски проект „План за действие във връзка с науката в обществото при епидемии и пандемии” , като Националният център по заразни и паразитни болести е един от основните партньори в България, каза проф.Мира Кожухарова, национален консултант по епидемология:

По думите на проф.Мира Кожухарова проектът има идея да подобри  комуникацията между хората и институциите в страните от Европейския съюз при възникване на епидемии и пандемии:

Д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор посочи, че проекът е важен за всички Европейски страни. Случаят с епидемията от ебола е пример за това как във всички европейски страни е нарушен диалогът между здравните и социалните власти, допълни той.

Проучаване свързано с европейския проект сочи, че органите за обществено здравеопазване трябва по - добре да информират хората, посочи Кожухарова.

Европейски проект „План за действие във връзка с науката в обществото при епидемии и пандемии” се занимава със сериозните въпроси на съвременните общества как ще се предава информацията при възникването на епидемии , а също и пред какви етични проблеми са поставени народите от страните от Европейския съюз.

Проектът завършва в края на 2017 година.


Още европейски новини:

www.euranetplus-inside.eu