Училищата ни в чужбина се борят за признаването на българския език като матуритетен в ЕС

Асоциацията на българските училища в чужбина продължава битката си за признаване на българския език като матуритетен. През пролетта на тази година от асоциацията излязоха с петиция, в която апелират Европейският съюз да подпомогне и допълни действията на държавите членки за осигуряването на правна и административна възможност за полагане на матура или друг вид езиков изпит по всеки един от официалните езици на ЕС, в това число и по български език.

Повечето държави-членки на ЕС не предвиждат възможност за явяване на матуритетен изпит по т. нар. „малки“ европейски езици извън изучаваните 5 основни езика - английски, френски, немски, испански и италиански. Това дискриминира учениците, които са носители на тези „малки“ езици като официални езици по конституция на страните-членки.

Асоциацията на българските училища в чужбина настоява резултатът от такъв изпит да се вписва в дипломата за завършен етап от обучение на съответната национална образователна система на държавата-членка на ЕС, където учи и живее ученикът.   

Каква е политиката на България на национално ниво в това отношение и кога Европейската комисия ще се произнесе дали има дискриминационен момент по отношение на признаването на българския език като матуритетен? По темата говори доц. Боян Кулов, един от основателите на Асоциация на българските училища в чужбина и доскорошен неин председател.

Още европейски новини: www.euranetplus-inside.eu


Подкасти от БНР