Президентът Плевнелиев изрази опасения, че на България може да бъде отнето правото на председателство на ЕС


Президентът Росен Плевнелиев изрази опасения,че в първите изявления на новоизбраният български президент Румен Радев има "залитане" по Русия. Ако това е трайна тенденция, на България може да бъде отнето правото на председателство на ЕС.

За България, външнополитически винаги на първо място трябва да са ангажиментите ни към ЕС и НАТО. Мисля че това предупреждение на президента Плевнелиев е именно от такова естество. Не мисля, че ще се стигне до там, но такъв риск съществува, изказа мнение експертът Луиза Славкова от Европейския съвет за външна политика.

Все пак тя се надява да не стигнем да такава ситуация,но риск съществува да се превърнем отново в "Троянски кон" в ЕС.

Тя определи изборът на Антонио Таяни като „безспорно добър“,тъй като цялата му кариера е посветена на ЕС и той има бюрократичен и технократски опит в Европейските институции. Единственото опасение на Славкова е,че когато и трите основни органа са в ръцете на консерваторите, определени експерти се опасяват, че ще липсва политически баланс. Това може да стане повод анти-европейските сили да се активизират и то във време на доста атаки срещу ЕС.

Още европейски новини на: www.euranetplus-inside.eu.