Европейският парламент гласува за засилване на контрола над износа на оръжия

евранет Ангел Джамбазки


Системното неизпълнение от страна на държавите членки на Европейския съюз на правилата на съюза относно контрола върху износа на оръжия трябва да подлежи на механизъм за санкции, заявява в декларация Европейският парламент.

Въпреки съвместно договорените правила, определящи критериите за това кой би могъл да получи лиценз за износ на оръжия, държавите членки систематично не успяват да ги прилагат. Парламентът изисква механизъм за налагане на санкции на държавите членки на Европейския съюз, които нарушават правилата.

Общите правила  относно износа на оръжия са ключови за предотвратяване на нарушенията на правата на човека и използването на европейски оръжия срещу европейски въоръжени сили, отбеляза парламентът.

Евродепутатите споменават някои особени случаи, като например по-голямата част от износа на оръжия за Саудитска Арабия,  който е получил зелена светлина от държавите членки на Европейския съюз, въпреки че този износ нарушава поне шест от осемте критерия и по този начин подкопава цялостните европейски усилия за контрол върху оръжията. Изнесените военни кораби подпомогнаха военноморската блокада на Йемен, а самолетите и бомбите изиграха основна роля във въздушната кампания,  допринасяйки за продължаващото страдание на населението в Йемен, отбелязват евродепутатите.

Те поздравиха някои държави като Германия и Нидерландия, които са преустановили доставките на  оръжия на Саудитска Арабия и разкритикуваха държавите членки, които още не са го направили. Евродепутатите също така призоваха за налагането на оръжейно ембарго върху всички членове на водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен.

Евродепутатът Ангел Джамбазки от европейските консерватори заяви:

Без всяко съмнение този доклад е полезен и важен и трябва да бъде разглеждан с голямо внимание в тази зала, но нека да си кажем честно следното нещо: не можем да говорим сериозно за износ на оръжие докато в Европейския съюз има такива двойни стандарти като отношението към Саудитска Арабия. Когато става дума за убийството на журналист отговорът трябваше да бъде много рязък, много ясен и много последователен. Много водещи държави в Европейския съюз обаче не искат да наложат оръжейно ембарго над Саудитска Арабия, защото продават на тази страна оръжие за много пари. А в Саудитска Арабия се убиват журналисти! В Саудитска Арабия се обезглавяват хора на площада! Това е една диктатура! И докато ние продължаваме да се правим на неразбрали това ще бъде лицемерие и двоен стандарт.

В същото време евродепутатите са  „потресени от количеството произведени в ЕС оръжия и боеприпаси, които бяха открити в ръцете на ДАЕШ в Сирия и Ирак“. Съгласно Общата позиция на Европейския съюз, държавите членки трябва да гарантират, че лицензите за износ не се отклоняват към нежелани крайни потребители. Някои държави членки обаче, като България и Румъния, не успяват  да прилагат тази разпоредба ефективно.