Преизбраха Емили О’Райли за европейски омбудсман

Снимка: ombudsman.europa.eu


Ирландката Емили О’Райли бе избрана отново за Европейски омбудсман за периода 2019-2024 г. Тя беше подкрепена от 320 евродепутати в тайно пленарно гласуване. Омбудсманът провежда разследвания, свързани с лошо администриране в институциите, органите, офисите и агенциите на Европейския съюз по собствена инициатива или въз основа на жалби на граждани на ЕС. Емили О’Райли беше избрана в гласуване от три тура. О’Райли е бивш журналист и е била първата жена омбудсман в Ирландия, преди да бъде избрана за европейски омбудсман през 2013 г.

Четирима кандидати - Джузепе Фортунато (Италия), Юлия Лафранк (Естония), Емили О’Райли (Ирландия) и Сесилия Викстрьом (Швеция) участваха във втория тур.

В третия тур евродепутатите трябваше да избират между Юлия Лафранк и Емили О’Райли – двамата кандидати, получили най-голям брой гласове, както е предвидено в правилата.

По време на публичното изслушване в комисията по петиции Емили О’Райли обеща да продължи да работи, за да направи европейската администрация пример за подражание за целия ЕС, поставяйки гражданите и техните права в центъра на своите действия.

Европейският омбудсман е независим и безпристрастен орган, създаден през 1995 г., за да държи европейските институции и агенции (с изключение на Европейския съд) под отговорност и да насърчава принципите на добрата администрация. Офисът на омбудсмана упражнява т.нар. „мека сила“, като разглежда жалби на граждани и юридически лица относно случаи на лошо администриране в институциите на ЕС, но също проактивно разглежда по-мащабни системни въпроси, като прозрачността и ориентираното към услуги поведение.

Настоящият Европейския омбудсман Емили О’Райли пое поста през 2013 г. и бе първата жена Европейски омбудсман. Нейните предшественици са Якоб Содерман (1995-2003) и Параскевас Диамандурос (2003-2013).

Фил Хоган - еврокомисар по търговия:

Впечатляващо е доверието, което получавате от името на Европейският парламент. Това е и признание за отличната Ви работа през последните няколко години. Омбудсманът се превърна в много важен стълб в структура на ЕС. За пръв път такъв беше избран през 1995-та година. Той действа като улесняващ координатор и като посредник за гражданите пред администрацията и тази роля трябва да бъде подкрепена от всички нас. Ние в комисията работехме много през последните години за да направим администрацията по- прозрачна и по-ефикасна. Всъщност много малко хора го осъзнават, но само 5% от случаите свързани с лоша администрация. В 75 % от случаите комисията следва препоръките на омбудсмана. Това показва конструктивното и добро взаимоотношение, което имаме. Комисията ще продължи да бъде конструктивен партньор и ще следваме Вашите предложения и препоръки. Целта ни е да се намерят решения, които да отговарят както на очакванията на гражданите, така и на общественият интерес. Омбудсманът и комисията имат общи интерес. Целта е посланието, че институциите се грижат за гражданите и техните проблеми , в крайна сметка да стигне до гражданите.