ЕП: Русия да отмени закона си относно „чуждестранните агенти“


Европейският парламент прие резолюция, която прави оценка на ситуацията с правата на човека в Русия. Евродепутатите призовават руските власти незабавно да отменят закона за т.нар. „чуждестранни агенти“ и да приведат действащото законодателство в съответствие с конституцията и задълженията на Русия съгласно международното право. Този закон от 2012 г. задължава руските неправителствени организации да се регистрират в Министерството на правосъдието като „организации, изпълняващи функциите на чуждестранни агенти“ ако получават чуждестранно финансиране и участват в дейности, които неясно са описани като „политически“.

Резолюцията, която приеха евродепутатите осъжда приетите изменения в закона за „чуждестранните агенти“, които значително разширяват неговия обхват и предоставят възможност отделни лица да бъдат дискредитирани и обозначени като „чуждестранни агенти“. Тази мярка често се използва срещу представители на гражданското общество, членове на партии от опозицията, блогъри и независими журналисти. По време на дебатите Анна Фотига (Европейски консерватори и реформисти, Полша), която е и един от вносителите на резолюцията заяви:

Съветският съюз беше много жесток към журналистите. Много от тях дори загубиха живота си. За съжаление в Руската федерация на Путин виждаме подобни стъпки – стъпки, предприети от държавата, които много наподобяват близкото минало. Например да си спомним за Ана Политковская – много смела журналистка, която искаше да дава независима и надеждна информация за руското общество. За съжаление закона за чуждестранните агенции, подписан от Владимир Путин в началото на декември миналата година е по-нататъшна стъпка за сплашване на лица и независими блогъри и журналисти. Затова в нашата резолюция ние апелираме за отмяна на този закон.

Виола фон Крамон-Таубадел(Група на Зелените/Европейски свободен алианс, Германия)беше категорична:

С този закон Путин иска да получи още по-голям контрол върху обществото. Контролът върху мисленето и върху неправителствените организации и гражданското общество се засилва. Не става обаче дума само за неправителствените организации и за медийния плурализъм, а за това, че тази практика се засилва и усъвършенства в Русия. Административни пречки и други феномени като „самоцензура“ са последствията от това. Методите са много добре измислени – сплашване на неправителствените организации и очернящи кампании са нещо, което се вижда и в Румъния, Малта или Чехия. Виктор Орбан също не иска да регистрира външни организации особено, когато са финансирани от чужбина. Трябва да преустановим това развитие. 

Според евродепутатите руският закон налага специфични изисквания за регистриране, осчетоводяване иквалифициране на публикациите и неспазването му се превръща в престъпление,с възможност за санкциониране с тежки административни глоби или лишаване отсвобода до две години. Резолюцията на Европейския парламент припомня, че по този руски закон около 80 НПО се считат за „чуждестранни агенти“, включително на практика всички водещи НПО в областта на правата на човека в Русия. Към момента 49 руски НПО са внесли жалби пред Европейския съд по правата на човека с аргумента, че „законът за „чуждестранните агенти“ нарушава редица права на човека, включително правата на свобода на изразяване и на сдружаване“.