Мария Габриел: В Хоризонт Европа несъмнено има нови възможности

Мария Габриел в студиото в Брюксел
Снимка: Лили Големинова, БНР

Ключовите елементи, върху които Хърватия ще работи по време на 6-месечното си председателство, са да допринесе за осигуряване на по-добри условия и перспективи за всички европейски граждани чрез балансиран и устойчив растеж. Това включва насърчаване на балансирано регионално развитие, повишаване на конкурентоспособността и уменията на гражданите. Ако иска Европа да бъде лидер в тези насоки, трябва да се инвестира в научни изследвания, иновации и образование. Добрата новина е, че след напускането на Великобритания от ЕС ще има преразпределение на финансовата рамка през новия програмен период. Кои програми ще са от полза на българския бизнес и в каква насока ще се развива ЕС? Ето какво обясни българският еврокомисар Мария Габриел:

"В Хоризонт Европа несъмнено има нови възможности. Сега участието на България е в рамките на 114 милиона евро, над 650 проекта са финансирани. На мен би ми се искало страните, като цяло от Централна и Източна Европа да бъдат много по-активни, защото за съжаление фактите са следните – 5,6% от средствата по програма Хоризонт 2020 са за 13 държави-членки на ЕС (най-скоро присъединилите се). Останалите са за 15. Виждаме, че разликата наистина е много голяма. Радвам се, че в следващата програма има специални мерки, насочени към тези страни 3,3 процента от общия бюджет. Направете сметка – от 100 милиарда това са 3,3 милиарда евро за бизнеса на Централна и Източна Европа за създаване на възможности. Само за сравнение сегашните средства са 900 милиона.

Аз искам обаче да им насоча вниманието към друго. Най-напред в Европейския съвет за иновации ще има гише, където директно можем да финансираме стартиращи компании и най-вече малък и среден бизнес. 70 процента от бюджета на Европейския иновационен съвет, който ще бъде 10 милиарда евро, е само за малък и среден бизнес. Всички знаем, че това е гръбнакът на икономиката. Още в първите покани, които бяха публикувани, имаме 15 български стартъпи и няколко малки и средни предприятия, които са заявили участие и са получили финансиране в размер на 1,9 милиона евро. Разбира се, че има повече възможности.

Насочвам вниманието и към голямата новост за Хоризонт Европа – така наречените "мисии". Това е набор от действия, които обаче ни задължават за първи път след три години да покажем резултат. Това е мисията за борбата с рака. Тук много добре сме позиционирани и имаме своите иновационни подходи и методи. Това е мисията за енергийната ефективност – знаете колко важен е този въпрос за България. Визията за цифровизацията: ще продължа цялата ми работа по изкуствения интелект, суперкомпютрите и разбира се, много повече свързаност, така наречените "интелигентни градове", опазването на водите и земеделието.

Всъщност всички теми от нашето ежедневие са обхванати в тези нови мисии, но за първи път само в рамките на три години ще трябва да покажем резултат. Това, което за мен ще бъде важно, е постоянно да тече информация и най-вече да нямаме затворени клубове. Всички знаем колко трудно се присъединяваш към консорциуми, които владеят добре механизмите за финансиране. Затова имам намерението да създам нов механизъм, който финансово да стимулира присъединяването на държавите от ЕС 13 към тези консорциуми."

Седемдесет процента от 10-милиардния бюджет, предвиден за Европейския иновационен съвет, е за малки и средни предприятия. Създаването на Европейския иновационен съвет ще допринесе на започващите компании, както и на малкия и средния бизнес, да имат директен достъп до финансиране.