Общ минимален праг за ДДС в ЕС

Снимка: БГНЕС


За общ и задължителен минимален праг за регистрация по ДДС в ЕС настоява евродепутатът от Европейската народна партия Радан Кънев. Предложението на българския евродепутате да няма държава-член, която да може да задължи бизнеса да се регистрира по ДДС при оборот, по-нисък от 100 000 Евро. 
 Европейските институции трябва да защитят малкия бизнес от аблчността на собствените му правителства и от прекомерна административна тежест  и от непосилно данъчно бреме. В този важен дебат моето предложение към вас е да обмислим да въведем минимален универсален в ЕС праг за регистрация да ДДС. Например не по-малко от 100 хиляди евро. Защото в моята родина   прагът е под 25 000 евро, което значи, че всеи предпиемач, който не укрива доходи трябва да се регистрира. Това просто не е честно. 
Така в България всеки предприемач, който не влиза в измамни схеми е поставен в дискриминационно положение спрямо бизнеса в останалите европейски страни. В държави като Франция и Италия прагът за регистриране по ДДС е значително по-висок от този в България- съответно 82 830 евро за Франция и 60 000 евро за Италия. Особено ясна е разликата в останалите нови страни-членки на ЕС- държавите от Източния блок. В Словакия и Словения прагът е около 50 хиляди евро, в Чехия 39 362 евро, в Полша- 47 хиляди евро, а в съседна Румъния, с която обикновено ние се равняваме задължителната регистрация по ДДС е при оборот над 47 180 евро
Радан Кънев прелага Европейският съюз да обмисли уеднакви и ставките по ДДС на необходими стоки и услуги
Предлагам да обмислим и максимални нива на ДДС за храни и туристически услуги в целия ЕС - например 10%ь, за да гарантираме честна конкуренция в рамките на ЕС между малките предприемачи
   В момента в България ставката за ресторантския бизнес е една от най-високите в Европейския съюз -  20%, докато в повечето страни тази ставка е 9 - 12 процента. Гърция, която е пряк конкурент на българския туристически намали ставката на ДДС за ресторантьорите, същото направи и Хърватия 
 Страни като Белгия, Германия и Франция могат да бъдат пример за ефективно намаляване на ДДС в туризма. Постъпленията от данъци  в тези страни е нарастнал, сочи статистиката