ЕП започна да набира кандидатури за Наградата за европейски гражданин за 2020 година

Европейският парламент започна да набира кандидатури за Наградата за европейски гражданин за 2020 г. Тя се присъжда ежегодно от 2008. Има символичен характер, но се дава за изключителни постижения, подчерта Биляна Църноречка от Бюрото на Европейския парламент в България и изброи какви проекти имат шанс да бъдат отличени:

"Това са проекти за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство, както и по-добрата интеграция между гражданите на държавите членки. За подпомагане на трансграничното или транснационалното сътрудничество в рамките на Европейския съюз. Също така проекти, които включват дългосрочно трансгранично или транснационално сътрудничество в областта на културата. Други проекти, които са получавали награди, са свързани с темата на текущата европейска година. Проекти, които дават конкретен израз на ценностите, които са заложени в Хартата на основните права на ЕС."

За Наградата за европейски гражданин могат да кандидатстват граждани, групи от граждани, сдружения или организации с проекти, които вече са осъществили. Евродепутатите също имат право да издигат по една кандидатура годишно.

Крайният срок за кандидатстване за Наградата за европейски гражданин за 2020 г. е 30 април. След тази дата национални журита оценяват и пресяват кандидатурите, обясни Биляна Църноречка от Бюрото на Европейския парламент в България:

"Всички двайсет и осем държави-членки имат право да предложат по един или повече лауреати. Като максималният брой от всички държави - членки може да бъде 50 лауреати. Националното жури се състои от трима членове на Европейския парламент, представители на национална организация на гражданското общество и представител на национална младежка организация."