ЕС с проект "От фермата до трапезата"

Снимка: Facebook /Градина Иванови, Златия


Европейската хранителна верига да стане по-устойчива, което означава опазване на околната среда, биоразнообразието, здравето на фермерите и хората. Това е смисълът на новата стратегия на Европейския съюз "Farm to Fork" или от Фермата до трапезата
  Знаете ли, че около 2400 литра вода е била нужна за производството на един хамбургер? Ами за чипса до хамбургера? Как продуктите, използвани за отглеждане на картофи, влияят върху опрашването на насекОмите и човешкото здраве? От храненето и транспортирането на добитък до преработката на храна - начинът, по който се храним днес, не е устойчив. . Европейската комисия предлага модернизиране на хранителните вериги с цел осигуряване на безопасни храни и защита на хората и природата. Обща рамка за действия в хранителния сектор . Тя включва промени в правилата за пестицидите и отношението към животните, мерки за намаляване на хранителните отпадъци и за етикетирането на храни, инициатива за улавяне на въглероден диоксид в земеделието и реформа на селскостопанската политика на ЕС. Пандемията от ковид 19 извади на яве много недостатъци  в организацията, производството и транспорта
Сред  целите  е и продоволствената система на ЕС да стане по-здрава и по-устойчива на кризи като тази с коронавируса, както и на природни бедствия като наводнения и засушавания. Новата стратегия на ЕС обръща внимание на повишеното търсене на здравословни и екологосъобразни храни и цели да предложи на потребителите полезна храна на приемливи цени, казва евродепутатът от Европейската народна партия Норберт Линс
Искаме да направим повече по въпроса за продоволствената сигурност в Европейския съюз. Искаме да направим повече по въпроса за самодостатъчността и искаме да извлечем поуките от кризата на Covid-19, що се отнася до доставките на храни .
   Целта до 2030 г е с 50% да се намали използването на пестициди, а 25% от земеделската земя да бъде обработвана по правилата за био земеделие и екологосъобразна система.
Макар че селското стопанство в ЕС е единственият от големите селскостопански сектори по света, който е намалил емисиите си на парникови газове той все още отговаря за около 10% от емисиите на ЕС.
Около 70% от емисиите се дължат на животновъдството.
Ако прибавим и производството, преработката, пакетирането и транспорта на храни, става ясно, че хранителният сектор има сериозно влияние върху промените в климата. Стратегията се обявява за промяна в начина на производство, закупуване и потребление на храни, за да се намали ефектът върху климата. В същото време тя иска да защити участниците във веригата на доставки, да гарантира по-справедливо възнаграждение за труда им и да открие нови възможности за бизнес, обобщава Аня Хазекамп от групата на Европейската обединена левица 
Неустойчивото производство на храни представлява опасност за здравето на хората, но и за здравето на животните. Това е опасност за околната ни среда. Трябва да започнем да произвеждаме храната си по по-устойчив и зелен начин
Стратегията "От фермата до трапезата" е част от Европейския зелен пакт, който цели да направи ЕС неутрален спрямо климата до 2050 г.
За Евранет + Марина Цекова