Евродепутатът Мария Арена: "Covid кризата е изпитание за правата на човека"


Много трудности пред правата на европейските граждани по време на Covid-19 вижда евродепутатът Мария Арена. Председателят на комисията по правата на човека в ЕП сподели във видеосреща, че затруднения е имало заради правото на придвижване, достъпа до здравеопазване и образование.

Трябва да се върнем към нормалната ситуация и правилата. Много държави-членки сложиха крайни срокове на ограниченията. Но в някои държави извънредните мерки бяха без крайни срокове. Затова трябва да помолим тези страни-членки да се върнат към нормалната ситуация. По време на тази Сovid криза успяхме да видим и неравенства. Пример това е достъпът до здравеопазване и образование. Говорихме за това, че трябва да има дистанционно обучение, но не всички имаха достъп до подобни системи за дистанционно обучение. Затова е нужно страните-членки да осигурят подобен достъп. Очаквам след Covid-19 много хора да минат в неформалната икономика. Хора които ще излязат от обсега на социалната и осигурителната система. Затова е много важно тези хора да имат достъп до тази система. Португалия например даде достъп на мигрантите до здравната и социалната система. Така им позволи да живеят  достойно.

Според председателя на комисията по правата на човека в ЕП Мария Арена усилия трябва да са насочени към държавите, от които идват бежанци. Тя се обяви за промени в миграционния пакет и политиките на Европейския съюз.

75% от мигрантите са от най-бедните държави от Африка. Трябва да се работи с тези държави, за да може и тези държави да мотивират хората да остават в родината си. Аз съм например на срещу споразумението, което беше подписано с Турция и ЕС за бежанците. То на практика постановява, че Турция е отговорна за миграцията, която ние не искаме в Европа. Но можем вместо това да работим с държавите на произход. И да подпомагаме тяхното социално и икономическо развитие. Защото хората просто искат да останат в родните държавите. Можем да обясним на тези държави, че се интересуваме от ресурсите им. Но първо ще ги преработваме, преди да ги изнесем. За да може и там да има работна ръка. Защото, ако хората имат работа в родната си държава, няма да я напускат.

Мария Арена повтори позицията на ЕС, че използването на приложения, проследяващи контактите на носителя на Covid-19 трябва да бъде доброволно, и да се осъществява анонимно. А данните да се събират в съответствие с европейското законодателство. Затова председателят на комисията по правата на човека в ЕП настоява използването им да е подчинено не на отделен закон, а на европейските норми.

Специфичната ситуация наложи по нов начин да наблюдаваме процесите около пандемията. Наистина искането на медицински сертификат за достъп до държава и дори меренето на температурата засяга по някакъв начин на свободата на движение в Европа. В нормална ситуация би било ненормално да имаме подобно наблюдение. Но това не е така засега. Ако искаме да отворим границите, искаме да наблюдаваме ситуацията с пандемията, да имаме повече информация, трябва да спазваме принципите при събирането на тази информация. Това трябва да се случва в съответствие с правилата за запазване на анонимността, а регулацията на данните да е в рамките на европейските правила. Не да е подчинена на извънредно законодателство. Винаги сме настоявали тази чувствителна по същността си информация да не може да бъде използвана извън ситуацията с пандемията.

Казва евродепутатът Мария Арена.