Мигрантската вълна и Ковид кризата

Снимка: БГНЕС


След приключването на Ковид кризата в много европейски държави очакват нова мигрантска вълна. В същото време миграционната криза от преди кризата с коронавируса  и терористичните нападения преди години в няколко държави членки изведоха на преден план нуждата от укрепване на външните граници на ЕС. Той работи върху конкретни мерки за гарантиране на сигурността на границите. Те включват: нова Европейска агенция за гранична и брегова охрана, актуализирана Шенгенска информационна система, системни проверки в съответните бази данни на всички лица, които преминават през външните граници, нова Система за влизане и излизане за гражданите на трети държави, система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS).

Неизменна част от новите мерки е и засилване на ролята на Европейска агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс. Тя извършва стриктно наблюдение на външните граници на ЕС. Наред с това агенцията работи с държавите членки за бързото откриване и преодоляване на възможни заплахи за сигурността по външните граници. Европейската гранична и брегова охрана спомага за по-ефективно управление на миграцията, подобряване на вътрешната сигурност на ЕС, както и защита на принципа за свободно движение на хора.

През декември 2016 г. агенцията създаде резерв за бързо реагиране, който в случай на криза може да се активира в рамките на пет работни дни. Резервът се състои от 1 500 служители, осигурени от държавите членки и асоциираните към Шенген държави. Директорът на Фронтекс Фабрис Лежери:

Ние имаме повече офицери, повече екипировка. Вече можем да реагираме бързо на всяка криза по границите на ЕС. Това за което говоря- агенцията има над 1700  офицери, които са разположени в Италия, Испания, Гърция, България или по други граници на ЕС. Освен за граничната сигурност ние отговаряме и за сигурността по морските граници. В случай на спешна ситуация, Фронтекс може да разположи свои служители само за броени часове на всяка една от границите на ЕС. Ние имаме основна роля за възвръщането на нормалната ситуация по границите на европейските държави. Играем и основна роля в борбата срещу престъпността и превенцията срещу тероризма. Борим се и за спазване на човешките права по границите на ЕС .

Преди повече от година  Съветът прие преработения регламент за европейската гранична и брегова охрана. Агенцията се подсилва с персонал и техническо оборудване. Агенцията получава също по-широк мандат за подпомагане на дейностите на държавите членки, особено в областта на контрола на границите, връщането и сътрудничеството с трети държави.

Новите правила ще позволят на Фронтекс да засили сътрудничеството си с трети държави. Агенцията ще има по-широк обхват за действие и ще бъде в състояние да разшири сътрудничеството си извън рамките на ЕС. Досега са договорени споразумения за статут със следните държави, които понастоящем са в сила или предстои да бъдат подписани: Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора и Сърбия.