Качеството на водите за къпане в ЕС остава високо

Снимка: радио Видин


Качеството на водите, в които европейците се къпят, остава високо. През 2019 г. са били наблюдавани близо 22 300 обекта, от тях почти 85 % отговарят на най-високите и определяни като „отлични“ стандарти на Европейския съюз. Според доклада за България по-голямата част от водите по черноморския бряг са с отлично качество, наблюдава се снижаване по този показател в района на Варна. Общо за страната 65 на сто от водите за къпане, заедно с тези във вътрешността, са с отлично качество, около 30 процента - с добро, лошо качество не се установява. Еврокомисията проучва необходимостта да се лансират допълнителни инициативи за по-добро прилагане на директивата относно тези води. Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на Европейската екоагенция коментира:
„Трябва да правим нещата по-добре. Това , разбира се, не е предизвикателство само за европейските институции, или за националните и регионални правителства, това е предизвикателство за европейското общество като цяло… Важно е водите за къпане да бъдат редовно наблюдавани и оценявани, за да продължим да поддържаме вече много високото им качество в Европа. От друга страна, там, където е необходимо, ние предприемаме ефективни мерки за преодоляване на замърсяването.

Поради разпространението на коронавируса, на хората се препоръчва да търсят от местните и национални органи и от управителите на плажове актуализирана информация за мерките за безопасност на обектите за къпане. За да се помогне на държавите членки да съживят сектора на туризма Комисията представи още през месец май пакет от насоки и препоръки.  При оценката на качеството се използват стойностите на два микробиологични параметъра: чревни ентерококи и Escherichia coli. Класификацията е с оглед на констатираното количество фекални бактерии. Когато то е оценено като „лошо“, държавите членки са длъжни да вземат мерки, като например да забранят или да препоръчат да се избягва къпането, да предприемат и подходящи действия за корекция. За основни източници на замърсяване са считани отпадните води и тези, които се оттичат от земеделски стопанства и земи. Какви са изводите на комисаря по въпросите на околната среда, рибарството и океаните Виргиниюс Синкявичюс:
„ Трябва да сме сигурни, че определени дейности не костват загуби за околната среда, защото би било странно с едната ръка да увеличаваме финансирането за защита на биоразнообразието, а с другата ръка да финансираме дейности, които нанасят вреди . … Един благоприятен факт е , че се къпем в чисти води, това обикновено се приема за даденост, но всъщност е едно от европейските колективни постижения. Това е резултат от усилията на много хора в продължение на много години.  В тазгодишния доклад отново се потвърждава, че европейските води, в които хората се къпят, са с изключително високо качество.“

През годините Европейската комисия неведнъж е придружавала докладите си за качеството на водите с популяризиране на своя принос за благоприятните данни:
„Това лято, ако имате щастието да прекарате ваканцията си на брега, помнете: ЕС играе роля за опазване на вашите води чисти и безопасни". 


Този видеоклип, публикуван от Еврокомисията и Европейската агенция по околната среда, който и сега може да се види в ютуб, завършва с пожелания за едно чудесно лято.