Европейската програма за трансгранично сътрудничество се надгражда

Вивиан Лоонела
Снимка: European Commission

Програмата Interreg (European Territorial Co-operation) беше създадена през 1990 г. и досега са минали 4 успешни периода. Целта на програмата е да се насърчава хармоничното икономическо, социално и териториално развитие на ЕС и тя обхваща три области на сътрудничество: трансгранично (Interreg A), транснационално (Interreg B) и междурегионално (Interreg C). За периода 2014-2020 г. бюджетът на програмата (съставен от вноски на ЕС и на държавите-членки ) надхвърля 12 млрд. евро, а за 30-ата ѝ годишнина ще се извърши равносметка на досегашните успехи и ще бъдат дискутирани начини за подобряване на постиженията, като акцентът ще бъде върху добросъседството, екологията и младежта.

В момента върви към приключване петият програмен период (INTERREG V 2014-2020), в началото на който никой не можеше да си представи, че светът ще се наложи да се справя с предизвикателството на Covid-19. Свързахме се с координатора на говорителите на Европейската комисия Вивиан Лоонела (Vivian Loonela), за да разберем какво се случва в момента с програмата и как тя ще се развива занапред:

„Тази година се сблъскваме с изключителни обстоятелства и те изискват изключителни мерки. Първо, още през март, ЕК искаше веднага да подкрепи финансово държавите-членки и да им осигури възможност да използват всички вече отпуснати средства по програмата, за да се справят с проблемите на здравните си системи, на малките и средни предприятия и т.н. Второ, предложихме държавите-членки да задържат неусвоените средства, които по принцип се връщат в ЕК. И третото ни предложение беше държавите-членки да получат 100% финансиране от Фонда за кохезионна политика и да не се натоварят с обичайното си национално участие в изпълнението на проектите. Опитваме се да бъдем гъвкави и иновативни за да се справим с кризата.“

Г-жа Лоонела е уверена, че ще има и следващ (6-и) програмен период и че България ще продължи сътрудничеството си с всичките си съседи.

Новите цели на програмата Interreg след 2020г. включват премахването на трансграничните препятствия и подкрепата за междурегионални иновационни проекти (т.е. разработването на съвместни услуги от държавите-членки). За да се постигне това, ЕК предлага нов инструмент за граничните региони, т.н. Европейски трансграничен механизъм. Той представлява регулация, предложена през 2018 г. в рамките на Новия кохезионнен пакет, която, вземайки предвид общия пазар и свободата на движение на хора и капитали, създава общи правила за справяне с проблеми (пр. инфраструктурни и т.н.) по време на изпълнението на трансгранични проекти.

Така също ЕК предлага създаването на междурегионални иновационни инвестиции и подкрепя създаването на паневропейски клъстери в приоритетни сектори като информационните масиви, кръговата икономика, усъвършенстването на технологиите за производство, киберсигурността и др.

„Нашата цел е да се постигне висок стандарт на живот и икономическо благосъстояние в държавите-членки – казва по този въпрос г-жа Лоонела. Но за да се постигне устойчиво развитие, трябва да има иновации. Ключовата дума за следващия програмен период е „Дигитализация“, но ще се концентрираме също върху секторите Здравеопазване и Туризъм. За следващия програмен период (2021-2027) сме предложили допълнително около 500 милиона евро за междурегионални иновационни инвестиции, така че и най-изоставащите европейски региони да се интегрират и да развиват своите икономики“.