ЕП загрижен за медиите в Полша, Унгария и Словения


Евродепутатите изразиха загриженост за атаките срещу медии в Полша, Унгария и Словения. По време на дебат в Европейския парламент беше подчертано, че свободните и независими медии са от жизненоважно значение за демократичните общества, като Европейската комисия и Съвета на Европа бяха призовани да защитават журналистите активно. Йерун Ленарс(ЕНП / Нидерландия):

Демокрацията умира в тъмното. Тъмно е в Полша днес. Тъмнината идва от спрените уебсайтове и от други подобни действия на полското правителство да заглуши гласа на свободата. Правят се опити да се затворят устата на свободните медии и да се подкопае върховенството на закона. Превръщането на публични програми в пропагандни такива, разпространяване на ксенофобия и език на омразата, ограничаване достъпа на журналисти до парламента и фаворизиране на тези медии, които са благосклонни към правителството, а да не говорим за убийството на кмета на Гданск – това са неща, които не се забравят. А нападението срещу полските независими медии е нападение срещу ценностите на Европейския съюз. Един журналист от независимо издание признава, че той и колегите му биват третирани като врагове, просто защото са независими и защото искат да казват истината. Ние сме на страната на тези, които искат да казват истината! Ние сме на страната на полските журналисти и на свободните медии! Призоваваме Комисията и съвета да направят същото!

Няколко евродепутати отхвърлиха дебата като политически пристрастен и неразполагащ с достатъчно информация относно положението в съответните държави членки, като заявиха, че някои от тях демонстрират нетолерантност към възгледи, различни от техните. Мнението на и заместник-председателя на Европейската комисия Вера Йоурова:

Медиите не само са икономически сектор, а и важен стълб на демокрацията и на върховенството на закона. Свободата на пресата и плурализма на медиите са неразривна част от демокрацията. Те играят изключително важна роля, за да може гражданите да вземат информирани решения да се борят с манипулациите и фалшивите новини. Ето защо Комисията включи темата за медийната свобода и плурализма още в първия доклад, който беше публикуван през септември миналата година за върховенството на закона. Тогава говорихме за прозрачност на собствеността на медиите, за безопасност на журналистите и за достъп до информацията – все елементи, които включихме в доклада. Обхванахме и ситуацията в различни държави членки, вкл. Унгария, Полша и Словения. Проблемите и нашата загриженост бяха ясно посочени и ще включим и в тазгодишния доклад за върховенството на закона тези теми. Той ще бъде публикуван през юли и се състои от посещения на място във всички държави и широка консултация с редица заинтересовани страни. Медиите също са обхванати в процедурата, инициирана от Европейския парламент срещу Унгария. Ковид-19 показа колко е важна ролята на журналистите за информиране на гражданите. Затова не трябва да им налагаме допълнителен натиск. 

Дебатът беше организиран вследствие на опасенията, изразени след изтеглянето от ефира на „Klubradio“ в Унгария, предложението за нов данък върху приходите за медийна реклама в Полша и появилите се съобщения за политическа намеса в словенските медии.

През настоящия месец април предстои нов дебат за независимостта на медиите.